Οδηγός Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα (2008)

Εξώφυλλο του Οδηγού

Ο Οδηγός αυτός περιλαμβάνει μια καταγραφή των προσβάσιμων τουριστικών και ψυχαγωγικών υποδομών (ξενοδοχεία, εστιατόρια, μουσεία, θέατρα, αθλητικοί χώροι, πολυχώροι ψυχαγωγίας κ.λπ.), σε 52 μεγάλες πόλεις, ως επί το πλείστον πρωτεύουσες νομών της Ελλάδας.

Ο Οδηγός υλοποιήθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 – 2008, ΜΕΤΡΟ 3.2. «Σταδιακή Επανένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνικοοικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση», και συγκεκριμένα στα πλαίσια του έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑμεΑ». 

 Η έντυπη έκδοση του Οδηγού διανέμεται δωρεάν από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). Η ηλεκτρονική έκδοση του Οδηγού είναι διαθέσιμη online εδώ και είναι προσβάσιμη για χρήστες με αναπηρία.

 

Πρόλογος από τον Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ

Το αναπηρικό κίνημα, βιώνοντας καθημερινά τον αποκλεισμό, που του επιβάλλουν τα εμπόδια που ορθώνει το περιβάλλον και η κοινωνία, διεκδικεί το θεμελιώδες δικαίωμα της πρόσβασης σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά. Η συμμετοχή, άλλωστε, των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα (Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 21, παρ. 6).

Το δικαίωμα της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό, τον τουρισμό και την ψυχαγωγία πρέπει να αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ως θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα ζωής τους και τη δυνατότητα συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες.

Στην πρόσφατη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία υπέγραψε και η χώρα μας, στο άρθρο 30 γίνεται αναφορά στην υποχρέωση των κρατών να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στις τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία ανέρχεται σε 50.000.000 (Eurostat, 2001), τα οποία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ταξιδεύουν συνοδευόμενα από 1,56 άτομο κατά μέσο όρο (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Εργασίας της Γερμανίας), ανεβάζοντας τον αριθμό σε 89.000.000 άτομα.

Παρόλα αυτά η πλειοψηφία των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα μας δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί την οικονομική και κοινωνική σημασία του προσβάσιμου τουρισμού ή «Τουρισμού για όλους», όπως έχει επικρατήσει ως όρος. Η ανάπτυξη στρατηγικής και πολιτικών για τη διασφάλιση προσβάσιμων υποδομών και εκπαιδευμένων στελεχών, είναι κάτι το οποίο αποδεδειγμένα λείπει από τη χώρα μας.

Επιτακτική είναι και η ανάγκη τυποποιημένης καταχώρησης αξιόπιστων στοιχείων, σχετικά με τις προσβάσιμες υποδομές και υπηρεσίες, εύκολα προσβάσιμων από τους ενδιαφερόμενους, σε συμβατικές και προσβάσιμες μορφές, ώστε ο καθένας ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες να μπορεί να κρίνει αν οι παροχές τον ικανοποιούν ή όχι.

Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο ως Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 – 2008, ΜΕΤΡΟ 3.2. «Σταδιακή Επανένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνικοοικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση», υλοποιήσαμε το έργο «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑμεΑ», μία από τις δράσεις του οποίου είναι και η έκδοση του ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Ο Οδηγός αυτός περιλαμβάνει μια καταγραφή των προσβάσιμων τουριστικών και ψυχαγωγικών υποδομών (ξενοδοχεία, εστιατόρια, μουσεία, θέατρα, αθλητικοί χώροι, πολυχώροι ψυχαγωγίας κ.λπ.), σε 52 μεγάλες πόλεις, ως επί το πλείστον πρωτεύουσες νομών της Ελλάδας.

Ως Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία θεωρούμε ότι ο Οδηγός αυτός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ατόμων με αναπηρία. Ο οδηγός αυτός προβάλει τις προσβάσιμες τουριστικές και ψυχαγωγικές υποδομές διάφορων περιοχών της χώρας σε περισσότερες από 1.000.000 οικογένειες ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, για να γνωρίζουν τι μπορούν να επισκεφτούν.

Προσδοκούμε ότι ο παρόν Οδηγός θα αποτελέσει το έναυσμα στους επιχειρηματίες του τουρισμού να προβούν σε ενέργειες βελτίωσης της προσβασιμότητας των υποδομών, των υπηρεσιών και των αγαθών τους αφενός για να ενταχθούν σε μια μελλοντική επικαιροποιημένη έκδοση του Οδηγού και αφετέρου για να βελτιώσουν την εικόνα της χώρας.

Ιωάννης Βαρδακαστάνης,

Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή