Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Εγχειρίδιο εκπαιδευομένου (2013)

Εξώφυλλο του Εγχειριδίου
Στο εγχειρίδιο αυτό επιχειρείται η προσέγγιση της ψυχικής αναπηρίας από άποψη δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο πραγματεύεται αφενός μεν ειδικά νομικά ζητήματα της ψυχικής υγείας, όπως η ακούσια νοσηλεία, η δικαστική συμπαράσταση ή η προστασία δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική αναπηρία, αφετέρου δε την επίδραση της Αυτοσυνηγορίας στο άτομο, την οικογένεια, τις υπηρεσίες ψυχικής Υγείας, την πολιτεία και την κοινωνία εν γένει.
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι, το εγχειρίδιο δεν φιλοδοξεί να καταθέσει μια απόλυτα τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη πάνω στα αντικείμενα, τα οποία πραγματεύεται, αλλά να λειτουργήσει κυρίως ως πρακτικό εργαλείο υποστήριξης των ατόμων με ψυχική αναπηρία ώστε να διεκδικήσουν με ενιαίο, τεκμηριωμένο και συστηματικό τρόπο τα δικαιώματά τους σε βασικούς τομείς. Για το λόγο αυτό, η προστασία της ανθρώπινης αξίας, η γνώση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων, η ισότιμη μεταχείριση – μη διάκριση, η πρόσβαση σε υπηρεσίες, και αγαθά και, κατ’ επέκταση, η διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ψυχική αναπηρία, αποτελούν ορισμένα από τα σημεία, για τα οποία το εγχειρίδιο προσφέρει το αναγκαίο υλικό τεκμηρίωσης.
 
Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης σε «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Άξονας Προτεραιότητας: ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, με την συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis