Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε συγκεντρωμένες λοιπές εκδόσεις της Συνομοσπονδίας, όπως Newsletters έργων, κλπ. 

 

10ο ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εφεξής «Παρατηρητήριο» με αντικείμενο την επιστημονική καταγραφή, τη μελέτη και την έρευνα σε θέματα αναπηρίας, στοχεύει στο να καθιερωθεί ως βασική πηγή πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο πεδίο της αναπηρίας. Συγκεντρώνοντας και αναλύοντας δεδομένα και πληροφόρηση από εγχώριες και διεθνείς πηγές, το Παρατηρητήριο θα συμβάλλει στην παρακολούθηση, στην προστασία και στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Βασικός πυλώνας στη δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου, αποτελεί η συγκέντρωση και η ανάλυση στατιστικών δεδομένων σε βασικούς τομείς που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΦΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - "ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΦΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


9ο ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: «Κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών διαβίωσης, φροντίδας και υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση»

Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εφεξής «Παρατηρητήριο» με αντικείμενο την επιστημονική καταγραφή, τη μελέτη και την έρευνα σε θέματα αναπηρίας, στοχεύει στο να καθιερωθεί ως βασική πηγή πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο πεδίο της αναπηρίας. Συγκεντρώνοντας και αναλύοντας δεδομένα και πληροφόρηση από εγχώριες και διεθνείς πηγές, το Παρατηρητήριο θα συμβάλλει στην παρακολούθηση, στην προστασία και στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Βασικός πυλώνας στη δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου, αποτελεί η συγκέντρωση και η ανάλυση στατιστικών δεδομένων σε βασικούς τομείς που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


8ο ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»

Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εφεξής «Παρατηρητήριο» με αντικείμενο την επιστημονική καταγραφή, τη μελέτη και την έρευνα σε θέματα αναπηρίας, στοχεύει στο να καθιερωθεί ως βασική πηγή πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο πεδίο της αναπηρίας. Συγκεντρώνοντας και αναλύοντας δεδομένα και πληροφόρηση από εγχώριες και διεθνείς πηγές, το Παρατηρητήριο θα συμβάλλει στην παρακολούθηση, στην προστασία και στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Βασικός πυλώνας στη δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου, αποτελεί η συγκέντρωση και η ανάλυση στατιστικών δεδομένων σε βασικούς τομείς που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


7ο ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εφεξής «Παρατηρητήριο» με αντικείμενο την επιστημονική καταγραφή, τη μελέτη και την έρευνα σε θέματα αναπηρίας, στοχεύει στο να καθιερωθεί ως βασική πηγή πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο πεδίο της αναπηρίας. Συγκεντρώνοντας και αναλύοντας δεδομένα και πληροφόρηση από εγχώριες και διεθνείς πηγές, το Παρατηρητήριο θα συμβάλλει στην παρακολούθηση, στην προστασία και στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Βασικός πυλώνας στη δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου, αποτελεί η συγκέντρωση και η ανάλυση στατιστικών δεδομένων σε βασικούς τομείς που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Έρευνα για τη διερεύνηση των εμποδίων στην αγορά εργασίας (Ερωτηματολόγιο)

Εξώφυλλο

Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά σε έρευνα για την καταγραφή των εμποδίων που συναντούν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς και η αναζήτηση μέτρων και πολιτικών για την άρση των εμποδίων αυτών.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα ώστε να διαφυλάσσονται πλήρως τα προσωπικά δεδομένα των ερωτώμενων και είναι διαθέσιμο προς λήψη (βλ. παρακάτω) σε διάφορες εναλλακτικές μορφές: προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, και έκδοση LargePrint.

 

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Έρευνα για τη διερεύνηση των επαγγελματικών επιθυμιών/προσδοκιών των Ατόμων με Αναπηρία ή/και Χρόνιες Παθήσεις (Ερωτηματολόγιο)

Εξώφυλλο

Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά σε έρευνα για τη διερεύνηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, ώστε να καταγραφούν προτάσεις προς τις αρμόδιες αρχές για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης και σε προγράμματα απασχόλησης και θέσεις εργασίας.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα ώστε να διαφυλάσσονται πλήρως τα προσωπικά δεδομένα των ερωτώμενων και είναι διαθέσιμο προς λήψη (βλ. παρακάτω) σε διάφορες εναλλακτικές μορφές: προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, και έκδοση LargePrint.

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου "Τα Δικαιώματα & οι Κοινωνικές Παροχές για τα Άτομα με Αναπηρία,Χρόνιες Παθήσεις και τις Οικογένειές τους"

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου "Τα Δικαιώματα & οι Κοινωνικές Παροχές για τα Άτομα με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις και τις Οικογένειές τους. Ο Ρόλος των Κέντρων Κοινότητας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Αττικής"

axiol

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Τελικές Παρατηρήσεις και Συστάσεις της Επιτροπής των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες για την Ελλάδα

Τελικές Παρατηρήσεις και Συστάσεις της Επιτροπής των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες για την Ελλάδα σε σύνθετη και σε easy to read μορφή

eas

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στη διαμόρφωση του ενωσιακού θεματολογίου της περιόδου 2020-2030 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Η διαμόρφωση του ενωσιακού θεματολογίου της περιόδου 2020-2030 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στη διαμόρφωση του ενωσιακού θεματολογίου της περιόδου 2020-2030 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία  (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)

Εισηγητής: Ιωάννης Βαρδακαστάνης

zz

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


6ο ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: «Ειδικό Ευρωβαρόμετρο για διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Στάσεις και αντιλήψεις για την αναπηρία στην Ελλάδα και την Ε.Ε.»

Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εφεξής «Παρατηρητήριο», με αντικείμενο την επιστημονική καταγραφή, τη μελέτη και την έρευνα σε θέματα αναπηρίας, στοχεύει στο να καθιερωθεί ως βασική πηγή πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο πεδίο της αναπηρίας. Συγκεντρώνοντας και αναλύοντας δεδομένα και πληροφόρηση από εγχώριες και διεθνείς πηγές, το Παρατηρητήριο θα συμβάλλει στην παρακολούθηση, στην προστασία και στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Τελικές παρατηρήσεις στην αρχική έκθεση της Ελλάδας από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. δημοσιεύει την μετάφραση των τελικών παρατηρήσεων της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία προς την αρχική έκθεση της Ελλάδας. Η Επιτροπή εξέτασε την αρχική έκθεση της Ελλάδας (CRPD/C/GRC/1) κατά την 487η και 488η συνεδρίασή της (βλέπε CRPD/C/SR.487 και 488), που πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2019. Η Επιτροπή υιοθέτησε τις παρούσες τελικές παρατηρήσεις κατά την 506η συνεδρίασή της, που έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου 2019.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


5ο ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εφεξής «Παρατηρητήριο», με αντικείμενο την επιστημονική καταγραφή, τη μελέτη και την έρευνα σε θέματα αναπηρίας, στοχεύει στο να καθιερωθεί ως βασική πηγή πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο πεδίο της αναπηρίας. Συγκεντρώνοντας και αναλύοντας δεδομένα και πληροφόρηση από εγχώριες και διεθνείς πηγές, το Παρατηρητήριο θα συμβάλλει στην παρακολούθηση, στην προστασία και στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Φυλλάδιο του EDF για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τα άτομα με αναπηρία

Τα άτομα με αναπηρία είναι σημαντικά για την επιτυχία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης!

edf goals

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Εθνικό Πρόγραμμα για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Εθνικό Πρόγραμμα για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία - Ιούλιος 2019

 

ethniko

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


NCDP Newsletter: Planning Together - Empowering Refugees with Disabilities

unhcr

Newsletter στην αγγλική γλώσσα του Προγράμματος της ΕΣΑμεΑ "Σχεδιάζοντας μαζί: Ενδυναμώνοντας τους Πρόσφυγες με Αναπηρία (NCDP Newsletter: Planning Together - Empowering Refugees with Disabilities)".

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


4ο ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ:«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εφεξής «Παρατηρητήριο», με αντικείμενο την επιστημονική καταγραφή, τη μελέτη και την έρευνα σε θέματα αναπηρίας, στοχεύει στο να καθιερωθεί ως βασική πηγή πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο πεδίο της αναπηρίας. Συγκεντρώνοντας και αναλύοντας δεδομένα και πληροφόρηση από εγχώριες και διεθνείς πηγές, το Παρατηρητήριο θα συμβάλλει στην παρακολούθηση, στην προστασία και στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


3ο ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΜΕΡΟΣ B’»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εφεξής «Παρατηρητήριο», με αντικείμενο την επιστημονική καταγραφή, τη μελέτη και την έρευνα σε θέματα αναπηρίας, στοχεύει στο να καθιερωθεί ως βασική πηγή πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο πεδίο της αναπηρίας. Συγκεντρώνοντας και αναλύοντας δεδομένα και πληροφόρηση από εγχώριες και διεθνείς πηγές, το Παρατηρητήριο θα συμβάλλει στην παρακολούθηση, στην προστασία και στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


2ο ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ. «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΜΕΡΟΣ Α’»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εφεξής «Παρατηρητήριο», με αντικείμενο την επιστημονική καταγραφή, τη μελέτη και την έρευνα σε θέματα αναπηρίας, στοχεύει στο να καθιερωθεί ως βασική πηγή πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο πεδίο της αναπηρίας. Συγκεντρώνοντας και αναλύοντας δεδομένα και πληροφόρηση από εγχώριες και διεθνείς πηγές, το Παρατηρητήριο θα συμβάλλει στην παρακολούθηση, στην προστασία και στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


1ο ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ. «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Το Παρατηρητήριο βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσει ότι έχει ήδη λάβει από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και έχει στη διάθεσή του προς επεξεργασία το σύνολο των πλέον επίκαιρων στατιστικών δεδομένων της χώρας για την αναπηρία και τα άτομα με αναπηρία.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Τουριστικός Οδηγός των Δήμων Αγίας Νάπας στην Κύπρο και Ρεθύμνης στην Κρήτη με πληροφορίες προσβασιμότητας για όλους

Εξώφυλλο του Έντυπου Οδηγού

Στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος «Ρέθυμνο – Αγία Νάπα: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις», το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 31 Μαρτίου 2015, η Ε.Σ.Α.μεΑ. δημιούργησε έναν Τουριστικό Οδηγό που παρουσιάζει την Αγία Νάπα και το Ρέθυμνο, δύο αδελφοποιημένους δήμους και παγκοσμίου φήμης τουριστικούς προορισμούς στην Κύπρο και στην Ελλάδα, εστιάζοντας σε πληροφορίες που είναι χρήσιμες και απαραίτητες για επισκέπτες με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει άρτια και αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με το που θα βρουν τα Άτομα με Αναπηρία προσβάσιμες υποδομές και απλόχερη φιλοξενία στους Δήμους Αγίας Νάπας και Ρεθύμνου, γεγονός που αναμφίβολα θα συμβάλλει στην επιλογή των Δήμων αυτών ως τουριστικούς προορισμούς.

Σε αυτόν περιλαμβάνονται πληροφορίες βάσει ελέγχων και οργανωμένων αυτοψιών σχετικά με:

  • τα σημαντικότερα μνημεία και αξιοθέατα στην περιοχή και με την προσβασιμότητά τους,
  • επιλεγμένες υποδομές διαμονής, εστίασης, μετακίνησης και υγείας οι οποίες κρίθηκαν φιλικές και κατάλληλες για διάφορους τύπους αναπηρίας,
  • περίπατους που ενδείκνυνται για μέσα στην πόλη και προτεινόμενες εκδρομές στα περίχωρα,
  • και, γενικά, επιλογές και ευκαιρίες που προσφέρονται σε όλους για να απολαύσουν άνετες και ασφαλείς διακοπές κοντά μας.

Ελπίζουμε ότι ο Οδηγός αυτός θα εξυπηρετήσει τόσο στον προγραμματισμό διακοπών, μικρών αποδράσεων, επισκέψεων σε τοπικά αξιοθέατα, και σχολικών εκδρομών, όσο και στη διοργάνωση συνεδρίων, αλλά και σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης, τουρισμού υγείας και ευεξίας ή οποιουδήποτε άλλου είδους ταξιδιού. 

Ο Οδηγός διανέμεται δωρεάν, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, από τους Δήμους σε έντυπη μορφή καθώς και σε διάφορες εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές, όπως σε μορφή Braille, στη νοηματική γλώσσα, κ.λπ.

Η έντυπη έκδοση του Οδηγού είναι περιληπτική και για αυτό συνιστάται η χρήση του σε συνδυασμό με την πλήρη, διαδικτυακή, διαδραστική έκδοση του Οδηγού. Σε αυτήν, διαλέγοντας το Δήμο που σας ενδιαφέρει (Δήμος Αγίας Νάπας, Δήμος Ρεθύμνης) θα βρείτε εκτενή παρουσίαση των δήμων με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα τους, με διαδραστικούς χάρτες, λεπτομερείς εκθέσεις αυτοψιών, και φωτογραφικό υλικό, καθώς και με πληροφορίες σχετικά με τις γύρω περιοχές, οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτήν τη σύντομη έκδοση.

Ο Οδηγός δημιουργήθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στην Ελλάδα, για την Πράξη «Αγία Νάπα - Ρέθυμνο: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013». Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: www.prosbasimes-poleis.eu.

 

Παρουσίαση του Οδηγού στο tvCRETA
pdf Η έντυπη έκδοση του Οδηγού (5.67 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Δικαιώματα των ατόμων με Ψυχική Αναπηρία μαζί με τους Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

Εξώφυλλο

Ενημερωτικό έντυπο για Δικαιώματα των ατόμων με Ψυχική Αναπηρία μαζί με τους Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας.

Στη σύγχρονη εποχή τα άτομα με ψυχική αναπηρία δεν τοποθετούνται στο περιθώριο του δικαίου και της δικαιοσύνης αλλά διαθέτουν δικαιώματα που κατοχυρώνονται σ’ ένα πλέγμα εθνικών και διεθνών νομοθετημάτων. Ωστόσο, η ουσιαστική άσκησή τους είναι μια δυναμική διαδικασία που εμπλέκει στενά τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η στάση τους, ιδίως η ενθάρρυνση/υποστήριξη και η αναγνώριση της αυτονομίας αντί της υποκατάστασης, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ουσιαστική άσκηση των
δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική αναπηρία.

 

Το έντυπο παράχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ»

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Άξονας Προτεραιότητας: ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Τίποτα για μας χωρίς εμάς! Αυτό-Συνηγορία & Ψυχική Αναπηρία

Εξώφυλλο

Ενημερωτικό έντυπο για την εισαγωγή στην Αυτο-Συνηγορία και την Ψυχική Αναπηρία.

 

Το έντυπο παράχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ»

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

Άξονας Προτεραιότητας: ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Τεύχος 8 του Newsletter της ΕΣΑμεΑ για το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Αιρετών Στελεχών και Εργαζομένων του Αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για Θέματα Αναπηρίας

Εξώφυλλο του όγδοου τεύχους

Οκτώβριος 2013
Διμηνιαία Περιοδική Έκδοση

Editorial

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Ε.ΣΑ.μεΑ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης των αιρετών στελεχών του αναπηρικού κινήματος, που υλοποιεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), αποσκοπεί στην εκπαίδευση σε θέματα σχεδιασμού πολιτικής για την αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό, το αναπηρικό κίνημα μέσω της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος στοχεύει:

  • Σε ατομικό επίπεδο, να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο ώστε τα άτομα με αναπηρία να συνειδητοποιήσουν τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι παραδοσιακές παραδοχές στην προσωπική τους ανάπτυξη, στην αυτονομία και στον αυτοπροσδιορισμό τους, και συνεπώς να προχωρήσουν στην αναθεώρηση και στον μετασχηματισμό τους.
  • Σε συλλογικό επίπεδο, να ενδυναμώσει τα στελέχη του αναπηρικού κινήματος ώστε να διεκδικήσουν με συστηματικό τρόπο τα δικαιώματά τους (για ίση μεταχείριση, για πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά, για προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά, κ.λπ.), με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης κοινωνικής ένταξης.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει εκπονήσει εγχειρίδιο εκπαιδευτή και επίσης έχει προγραμματίσει σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτές είναι οι άνθρωποι που θα κληθούν, με σεβασμό στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, να παρακινήσουν τους εκπαιδευόμενους να επεξεργαστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες που διαθέτουν από την αναπηρία και να δραστηριοποιηθούν προκειμένου, ως εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρία, να παρέμβουν στη διαμόρφωση της νέας δικαιωματικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διοίκησης της χώρας (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό).

Πιστεύουμε ότι το εγχειρίδιο εκπαιδευτή θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτές να εργαστούν και να δώσουν σάρκα και οστά στο αίτημα των ατόμων με αναπηρία για κοινωνική αλλαγή και ισότιμη συμμετοχή σε όλους τους τομείς.

Καλή ανάγνωση.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του τεύχους 8 του Newsletter (814.81 KB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Τεύχος 7 του Newsletter της ΕΣΑμεΑ για το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Αιρετών Στελεχών και Εργαζομένων του Αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για Θέματα Αναπηρίας

Εξώφυλλο του έβδομου newsletter

Οκτώβριος 2013
Διμηνιαία Περιοδική Έκδοση

Editorial

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Ε.ΣΑ.μεΑ.

Βασικός στόχος του αναπηρικού κινήματος, στο πλαίσιο της νέας αντίληψης για την αναπηρία, είναι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και στο γενικό σύστημα της δια βίου εκπαίδευσης. Ωστόσο, η πολιτική της ένταξης όχι μόνο δεν αποκλείει, αλλά επιβάλει τη μέριμνα για στοχευμένες πολιτικές που ως στόχο έχουν την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων.

Οι λόγοι στους οποίους εδράζεται η αναγκαιότητα της ειδικής μέριμνας σχετίζονται με τις σχέσεις της αναπηρίας με το εκπαιδευτικό σύστημα, την απασχόληση και άλλες πτυχές της κοινωνικής ζωής. Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα άτομα με αναπηρία βιώνουν διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής.

Χαρακτηριστικό των διακρίσεων είναι ότι λειτουργούν σωρευτικά και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τις διακρίσεις στην εκπαίδευση.

Η μέριμνα για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία φθίνει δραματικά από την πρωτοβάθμια προς τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ σχεδόν εκλείπει στην επαγγελματική με τις συνακόλουθες επιπτώσεις σε διάφορες πτυχές της προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής.

Η δια βίου εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά στις επιπτώσεις των διακρίσεων που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία. Η συγκυρία είναι ευνοϊκή με την έννοια ότι τόσο από πλευράς ευρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου όσο και σε όρους δυνατοτήτων χρηματοδότησης η δια βίου εκπαίδευση και ειδικότερα η δια βίου εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία αντιμετωπίζεται θετικά.

Το παρόν τεύχος είναι αφιερωμένο στο θέμα της δια βίου εκπαίδευσης σε συνάρτηση με την αναπηρία.

Καλή Ανάγνωση.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του τεύχους 7 του Newsletter (1.06 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Τεύχος 6 του Newsletter της ΕΣΑμεΑ για το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Αιρετών Στελεχών και Εργαζομένων του Αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για Θέματα Αναπηρίας

Εξώφυλλο του έκτου τεύχους

Αύγουστος 2013
Διμηνιαία Περιοδική Έκδοση

Editorial

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Ε.ΣΑ.μεΑ.

Η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία (παιδιών και ενηλίκων) οφείλει να περιλαμβάνει ένα σύνολο πρακτικών και αντίστοιχων αντιλήψεων που να βασίζονται στην παραδοχή ότι όλα τα άτομα έχουν το ίδιο δικαίωμα να ωφελούνται στο μέγιστο από τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες. Συνακόλουθα, το σχολικό / εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να είναι δομημένο έτσι ώστε να αίρονται όλα τα εμπόδια που παρακωλύουν τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής και πλήρους αξιοποίησης όλων των ικανοτήτων που διαθέτουν οι μαθητές και οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι με αναπηρία. Η αναζήτηση των τρόπων που μπορούν να οδηγήσουν στη δόμηση ενός τέτοιου εκπαιδευτικού συστήματος, που κύριο στόχο του έχει την ανάπτυξη της ποιότητας της εκπαίδευσης, ώστε όλοι οι μαθητές/εκπαιδευόμενοι να μπορούν να φοιτούν σε αυτό χωρίς να κατηγοριοποιούνται, προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την τήρηση των βασικών αρχών της προσβασιμότητας.

Στο παρόν newsletter παρουσιάζονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις προσβασιμότητας ανά κατηγορία αναπηρίας προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επίσης, στο παρόν newsletter γίνεται παρουσίαση των εγχειριδίων που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των αιρετών στελεχών του αναπηρικού κινήματος που υλοποιεί η Ε.Σ.Α.μεΑ., με σκοπό την ενδυνάμωση του αναπηρικού κινήματος σε όρους ανθρώπινου δυναμικού, παραγωγής πολιτικών θέσεων, λειτουργίας των οργάνων και αποτελεσματικής οργάνωσης των διεκδικήσεων του.

Τα εγχειρίδια προσφέρουν στα στελέχη το θεωρητικό υπόβαθρο και τα μεθοδολογικά εφόδια ώστε να διεκδικήσουν με ενιαίο και συστηματικό τρόπο τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε βασικούς τομείς πολιτικής όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η υγεία-πρόνοια, η προσβασιμότητα και κατ’ επέκταση να διασφαλίσουν την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Καλή Ανάγνωση.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του τεύχους 6 του Newsletter (1.35 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Τεύχος 5 του Newsletter της ΕΣΑμεΑ για το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Αιρετών Στελεχών και Εργαζομένων του Αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για Θέματα Αναπηρίας

Εξώφυλλο του πέμπτου τεύχους

Ιούνιος 2013
Διμηνιαία Περιοδική Έκδοση

Editorial

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Ε.ΣΑ.μεΑ.

Στην εποχή που διανύουμε η Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα αποτελεί σημαντικό ζήτημα, ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία. Σχετική αναφορά υπάρχει και στη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, που θέτει τις βάσεις για την απόδοση στους πολίτες με αναπηρία συγκεκριμένων δικαιωμάτων με τρόπο δεσμευτικό για τα Κράτη - Μέλη του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, ορίζονται συγκεκριμένες πρόνοιες για τη διασφάλιση κάποιων ελαχίστων μέτρων που εξασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρία πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, μεταξύ άλλων «στην ενημέρωση και επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών και συστημάτων πληροφοριών, και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, σε αστικές και αγροτικές περιοχές».

Ειδική αναφορά για το θέμα της Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας γίνεται στα άρθρα 9 και 21 της Σύμβασης, όπου πλέον η (ηλεκτρονική) πρόσβαση στην (ηλεκτρονική) πληροφορία αποκτά την ίδια βαρύτητα με εκείνη της (φυσικής) πρόσβασης σε κτίρια και εγκαταστάσεις, με ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά στο διαδίκτυο.

Στο παρόν newsletter αναλύονται πτυχές της «Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας», ως θεματικής ενότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται σε στελέχη του εθνικού αναπηρικού κινήματος. Το αναπηρικό κίνημα, μέσω των προγραμμάτων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης, δημιουργεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο προκειμένου τα στελέχη να συνειδητοποιήσουν τους περιορισμούς που επέβαλαν οι παραδοσιακές παραδοχές (ιατρικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας) στην προσωπική ανάπτυξη, την αυτονομία και τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με αναπηρία, και συνεπώς να προχωρήσουν στην αναθεώρηση/μετασχηματισμό αυτών, μέσω της συλλογικής δράσης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία.

Καλή Ανάγνωση.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του τεύχους 5 του Newsletter (1.03 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Τεύχος 4 του Newsletter της ΕΣΑμεΑ για το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Αιρετών Στελεχών και Εργαζομένων του Αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για Θέματα Αναπηρίας

Εξώφυλλο του τέταρτου τεύχους

Απρίλιος 2013
Διμηνιαία Περιοδική Έκδοση

Editorial

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Ε.ΣΑ.μεΑ.

Το αναπηρικό κίνημα, μέσω των προγραμμάτων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης, δημιουργεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο προκειμένου τα στελέχη να συνειδητοποιήσουν τους περιορισμούς που επέβαλαν οι παραδοσιακές παραδοχές (ιατρικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας) στην προσωπική ανάπτυξη, την αυτονομία και τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με αναπηρία, και συνεπώς να προχωρήσουν στην αναθεώρηση/μετασχηματισμό αυτών, μέσω της συλλογικής δράσης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία.

Σκοπός της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης είναι τα στελέχη των αναπηρικών οργανώσεων να λειτουργήσουν ως ακτιβιστές και συνήγοροι των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους και να είναι σε θέση, από τη μία πλευρά, να ενημερώνουν τα άτομα με αναπηρία για τα δικαιώματά τους και να τα υποστηρίζουν να δράσουν νομικά και, από την άλλη, να παρακολουθούν την εφαρμογή της νομοθεσίας και να αγωνίζονται για πρόσθετες πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Αναμφίβολα, η διοργάνωση των εκπαιδευτικών αυτών προγραμμάτων, βρίσκουν το ζήτημα της αναπηρίας στην Ελλάδα σε μία κρίσιμη καμπή. Από τη μια μεριά, αξίες και αρχές που αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αποτυπωθεί σε κείμενα διεθνών οργανισμών και έχουν υιοθετηθεί από την εθνική νομοθεσία της χώρας, με αποκορύφωμα αυτών των θετικών εξελίξεων τη Διεθνή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, που πρόσφατα κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν.4074/2012.

Από την άλλη μεριά, οι θεσμικές και πολιτικές κατακτήσεις του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα απειλούνται. Η επιδείνωση των οικονομικών προϋποθέσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων, προσδίδει στα δικαιώματα το χαρακτηριστικό του μη ρεαλιστικού. Με τον τρόπο αυτό επανεισάγεται, εμμέσως, η ξεπερασμένη εξατομίκευση της αναπηρίας, στο πλαίσιο μιας οικονομίστικης και ατομικιστικής αντίληψης για την αποτελεσματική λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι στόχοι του αναπηρικού κινήματος εστιάζουν στην κατοχύρωση των κεκτημένων δικαιωμάτων, στην οικοδόμηση σχέσεων κοινωνικής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των αναγκών, παράλληλα βέβαια με ενέργειες για τη διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων και την έμπρακτη στήριξή τους.

Προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων μας είναι η ενδυνάμωση του αναπηρικού κινήματος σε όρους ανθρώπινου δυναμικού, παραγωγής θέσεων, λειτουργίας των οργάνων και αποτελεσματικής οργάνωσης των διεκδικήσεων του. Στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης που υλοποιεί η Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» συνιστούν μία πολιτική πράξη κοινωνικής αλλαγής, με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Καλή Ανάγνωση. 

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του τεύχους 4 του Newsletter (893.45 KB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Τεύχος 3 του Newsletter της ΕΣΑμεΑ για το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Αιρετών Στελεχών και Εργαζομένων του Αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για Θέματα Αναπηρίας

Εξώφυλλο του τρίτου τεύχους

Φεβρουάριος 2013
Διμηνιαία Περιοδική Έκδοση

Editorial

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Ε.ΣΑ.μεΑ.

Έχει γίνει πλέον αποδεκτό ότι για την προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση δεν αρκεί μόνο η διασφάλιση της πρόσβασης/συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπλέον απαιτείται να υπάρχουν και οι προϋποθέσεις ώστε να υπάρξει και ένας ουσιαστικός βαθμός επιτυχίας όλων όσων συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι δύο αυτές απόψεις είναι έκφραση διαφορετικών αντιλήψεων για τα αίτια των ανισοτήτων, που ασφαλώς επηρεάζουν και την προσέγγιση για την ευθύνη που έχει η κοινωνία στην προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση.
Εάν υιοθετηθεί η πρώτη άποψη, δηλαδή απλώς η ονομαζόμενη «ισότητα των ευκαιριών», τότε οι υποχρεώσεις της πολιτείας εξαντλούνται στη διασφάλιση ευκαιριών για πρόσβαση και συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα. Από αυτό το σημείο και μετά, το αν δηλαδή οι άνθρωποι επιλέγουν να αξιοποιήσουν την παροχή αυτής της ευκαιρίας, και το αν τελικώς το πετυχαίνουν, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της κρατικής πολιτικής.

Η δεύτερη άποψη επικεντρώνει περισσότερο στην ισότητα όσον αφορά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, όπως η αποφοίτηση και η πρόσβαση στην απασχόληση. Από αυτήν την άποψη, η διασφάλιση ίσων ευκαιριών στη συμμετοχή δεν κρίνεται επαρκής, διότι διαφορετικοί άνθρωποι χρειάζονται διαφορετικά είδη ευκαιριών και μερικοί άνθρωποι χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη προκειμένου να είναι το ίδιο επιτυχείς. Συνεπώς, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση το ενδιαφέρον θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη μέριμνα για τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ανεξαρτήτως των τυπικών ευκαιριών που παρέχονται.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το αναπηρικό κίνημα λειτουργεί ως μοχλός πίεσης για την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση. Η Ε.Σ.Α.μεΑ., αξιοποιώντας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», υλοποιεί πρόγραμμα εκπαίδευσης των στελεχών της ώστε να λειτουργήσουν ως ακτιβιστές και συνήγοροι των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Καλή Ανάγνωση.

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του τεύχους 3 του Newsletter (854.32 KB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Τεύχος 2 του Newsletter της ΕΣΑμεΑ για το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Αιρετών Στελεχών και Εργαζομένων του Αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για Θέματα Αναπηρίας

Εξώφυλλο του δεύτερου τεύχους

Δεκέμβριος 2012
Διμηνιαία Περιοδική Έκδοση

Editorial

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Ε.ΣΑ.μεΑ.

Η διεκδίκηση τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία να αντιμετωπίζονται σε ισότιμη βάση με τα δικαιώματα των ατόμων χωρίς αναπηρία, ξεκίνησε με την απαίτηση συμπερίληψης ειδικών άρθρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές συμβάσεις και νομοθεσίες. Τα τελευταία χρόνια υιοθετήθηκε ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των διακρίσεων από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη – Μέλη. Η συμπερίληψη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε συμβάσεις και νομοθεσία είναι βασική προϋπόθεση στον αγώνα μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δυστυχώς όμως από μόνη της μια τέτοια νομική αναγνώριση δεν είναι επαρκής. Το επόμενο βήμα στον αγώνα για κοινωνίες ελεύθερες από εμπόδια είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Οι νομοθετικές διατάξεις διακηρύσσουν δικαιώματα αλλά δυστυχώς δεν τα διανέμουν αυτόματα. Η ισχύς ενός νομικού κειμένου εξαρτάται τόσο από τη δύναμη των διακηρύξεών του όσο και από την εφαρμογή του.

Επιπλέον, η εφαρμογή ενός νομικού κειμένου εξαρτάται από την πολιτική πίεση που οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία είναι σε θέση να ασκήσουν.

Για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία υπάρχει η ανάγκη να είναι ενημερωμένα για τα δικαιώματά τους στον τομέα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγείας, κ.ά. Η έλλειψη πρόσβασης σε αυτούς τους τομείς είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους πρέπει να κάνουν αυτές τις νομοθετικές διατάξεις πράξη στη ζωή.

Για τον λόγο αυτόν, η Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» υλοποιεί πρόγραμμα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στα στελέχη των αναπηρικών οργανώσεων, που είναι οι ίδιοι άτομα με αναπηρία ή εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναπηριών, αλλά και στους εργαζόμενους των αναπηρικών οργανώσεων. Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα στελέχη των αναπηρικών οργανώσεων ή/και οι εργαζόμενοι σε αυτές να λειτουργήσουν ως ακτιβιστές και συνήγοροι των ατόμων με αναπηρία και να είναι σε θέση, από τη μία πλευρά να ενημερώνουν τα άτομα με αναπηρία για τα δικαιώματά τους και να τα υποστηρίζουν να δράσουν νομικά και από την άλλη πλευρά να είναι σε θέση να παρακολουθούν την πραγματική. εφαρμογή της νομοθεσίας και να αγωνίζονται για επιπλέον πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Το Έργο θα δώσει στα στελέχη του αναπηρικού κινήματος την απαραίτητη πληροφόρηση προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίζουν τα άτομα με αναπηρία στον αγώνα τους για τα δικαιώματά τους. Το Έργο αυτό στοχεύει στην παροχή των εργαλείων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Τέλος, το Έργο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ δυνατό μηχανισμό επιρροής πολιτικών στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομοθεσία και διαπραγμάτευση με τις δημόσιες αρχές και άλλους εμπλεκόμενους φορείς σε όλα τα επίπεδα μπορεί να διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική κοινωνία.

Καλή Ανάγνωση. 

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του τεύχους 2 του Newsletter (3.12 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Τεύχος 1 του Newsletter της ΕΣΑμεΑ για το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Αιρετών Στελεχών και Εργαζομένων του Αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για Θέματα Αναπηρίας

Εξώφυλλο του πρώτου τεύχους

Οκτώβριος 2012
Διμηνιαία Περιοδική Έκδοση

Editorial

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Ε.ΣΑ.μεΑ.

Βασικός στόχος του αναπηρικού κινήματος, στο πλαίσιο της νέας αντίληψης για την αναπηρία, είναι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και στο γενικό σύστημα της δια βίου εκπαίδευσης. Ωστόσο, η πολιτική της ένταξης όχι μόνο δεν αποκλείει, αλλά επιβάλει τη μέριμνα για στοχευμένες πολιτικές που ως στόχο έχουν την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα άτομα με αναπηρία βιώνουν διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Χαρακτηριστικό των διακρίσεων είναι ότι λειτουργούν σωρευτικά και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τις διακρίσεις στην εκπαίδευση. Η μέριμνα για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία φθίνει δραματικά από την πρωτοβάθμια προς τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ σχεδόν εκλείπει στην επαγγελματική με τις συνακόλουθες επιπτώσεις σε διάφορες πτυχές της προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής. 

Η αντιμετώπιση των διακρίσεων αυτών απαιτεί γενικές παρεμβάσεις στο σύνολο του πληθυσμού και σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής αλλά και ειδικές παρεμβάσεις που απευθύνονται στα άτομα που επηρεάζονται δυσμενώς από τις διακρίσεις. Η δια βίου εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά στις επιπτώσεις των διακρίσεων που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία. 

Η συγκυρία είναι ευνοϊκή με την έννοια ότι τόσο από πλευράς ευρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου όσο και σε όρους δυνατοτήτων χρηματοδότησης η δια βίου εκπαίδευση και ειδικότερα η δια βίου εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία αντιμετωπίζεται θετικά. 

Το αναπηρικό κίνημα προέβη στην αξιοποίηση του ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων της περιόδου έως το 2013 σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρία με σκοπό τη διαρκή διεύρυνση, αναβάθμιση και επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της επαγγελματικής και εν γένει κοινωνικής ζωής. 

Με την έκδοση του Newsletter επιδιώκεται η συνεχής και έγκυρη ενημέρωσή σας στον τομέα αυτό.

Καλή Ανάγνωση. 

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του τεύχους 1 του Newsletter (2.14 MB)

Επιλέξτε "Διαβαστε περισσοτερα" για να δείτε τις διαθέσιμες εναλλακτικές εκδόσεις του Εγγράφου

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis