Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

ΠΡΑΞΗ: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, "ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ"»

Programme-PEP-Peloponnisou copy

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Άξονας Προτεραιότητας: 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» • Θεματικός Στόχος: 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» • Επενδυτική Προτεραιότητα: 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών» • Ειδικός Στόχος: 2Α5.2 «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑμεΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες).

Δικαιούχος της Πράξης είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5071337.


 

Λίγα λόγια για την Πράξη

Η πράξη: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’», έχει ως σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου και την πρόσβαση και επανένταξη των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα η Πράξη αφορά σε δύο (2) άξονες οι οποίοι στοχεύουν:

  • στην ενίσχυση της ικανότητας της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων σημαντικών συλλογικών φορέων -όπως είναι κοινωνικοί εταίροι, επιστημονικοί φορείς, σύλλογοι εργαζομένων, σύλλογοι καταναλωτών κ.α.- να ενσωματώνουν τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και δράση τους αντίστοιχα,
  • στη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης της ομάδας στόχου από σημαντικές για την κοινωνική τους ένταξη υπηρεσίες,
  • στη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις,
  • στην ενδυνάμωση της ομάδας στόχου,
  • στη διευκόλυνση της ένταξης και επανένταξης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στον κόσμο της εργασίας. 

 

Υποέργα-Δράσεις

Η Πράξη περιλαμβάνει τα εξής Υποέργα / Δράσεις:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών

ΔΡΑΣΗ 1.1

Συναντήσεις προετοιμασίας, συντονισμού και κινητοποίησης των τοπικών αρχών στο πλαίσιο των δράσεων της υπηρεσίας

ΔΡΑΣΗ 1.2

Έρευνα κοινής γνώμης «Στάσεις και αντιλήψεις έναντι των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

ΔΡΑΣΗ 1.3

Ενημέρωση αιρετών στελεχών της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης με θεματική ενότητα «Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους μέσω της συμπερίληψης της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις τοπικές πολιτικές»

ΔΡΑΣΗ 1.4

Εργαστήρια με θέμα «Η Παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρίες στην πράξη και η σημασία της στην ανάπτυξη σύγχρονων συμπεριληπτικών αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών στην Περιφέρεια και τους Δήμους

ΔΡΑΣΗ 1.5

Τεχνικές συναντήσεις με θέμα «Φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα και εύλογες προσαρμογές με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων»

ΔΡΑΣΗ 1.6

Εργαστήρια προώθησης της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

ΔΡΑΣΗ 1.7

Ο πολιτισμός ως μέσο για την προώθηση της ποικιλομορφίας, της κοινωνικής ένταξης και της ίσης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία

ΔΡΑΣΗ 1.8

«Diversity up»

ΔΡΑΣΗ 1.9

Δικτύωση και ώσμωση αναπηρικού κινήματος με τα κινήματα προστασίας του περιβάλλοντος, του καταναλωτή καθώς και τα κινήματα της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης

ΔΡΑΣΗ 1.10

«Διεκδικούμε Μαζί»: υπηρεσία καταπολέμησης του αποκλεισμού και των διακρίσεων και παροχής εξατομικευμένης υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους

ΔΡΑΣΗ 1.11

Επιμορφωτικά εργαστήρια για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

ΔΡΑΣΗ 1.12

Ενέργειες Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης της υπηρεσίας

ΔΡΑΣΗ 1.13

Καταβολή των επιδομάτων των ωφελούμενων της κατάρτισης

ΔΡΑΣΗ 1.14

Ενοικίαση αυτοκινήτων

ΔΡΑΣΗ 1.15

Δημοσιότητα της υπηρεσίας

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση

ΥΠΟΕΡΓΟ 3

Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών εργαλείων

ΥΠΟΕΡΓΟ 4

Αξιολόγηση της Εφαρμογής της υπηρεσίας

 


  

Νέα-Ανακοινώσεις


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis