Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Πόστερ του Έργου - Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης ΑμεΑ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 – 2006 ΜΕΤΡΟ 3.2. «ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ» υλοποιεί Έργο με τίτλο: «Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)».

Το Έργο αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, ψυχοκινητικής ανάπτυξης, άθλησης και σωματικής αγωγής ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε μονάδες ανοιχτής ή κλειστής περίθαλψης ή στην οικογένεια. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες, μουσικο-κινητικές δραστηριότητες, εικαστικές τέχνες, χορό, θέατρο, ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Στόχος είναι η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ατόμων με αναπηρία, η ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και η υποστήριξη της οικογένειας του ατόμου με αναπηρία προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού.

Επίσης, το Έργο περιλαμβάνει δράση που αφορά στην έκδοση ενός Οδηγού Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, ο οποίος περιλαμβάνει μια πλήρη καταγραφή των προσβάσιμων υποδομών (ξενοδοχεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, μουσεία, βασικές αθλητικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια/cafe, θέατρα, κινηματογράφοι, εμπορικά κέντρα, και υπηρεσίες όπως δημαρχεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας) που υπάρχουν στις Πρωτεύουσες των Νομών αλλά και σε άλλες πόλεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της χώρας μας.

Στόχος του Οδηγού είναι να προβάλει στα άτομα με αναπηρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τις οικογένειές τους αλλά και σε λοιπούς πιθανούς ενδιαφερόμενους με παρόμοιες ανάγκες (όπως ηλικιωμένοι, οικογένειες με παιδιά σε καρότσι) τις επιλογές μετακίνησης και ψυχαγωγίας που μπορούν να έχουν στον ελεύθερο χρόνο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑμεΑ» μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Γραφεία της ΕΣΑμεΑ στο τηλ. 210 9949837.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται έως 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 20% από εθνικούς πόρους.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή