Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Εκπαιδευτική ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και των στελεχών των αναπηρικών οργανώσεων

Αφίσα του Έργου

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) ΜΕΤΡΟ 2.5 «Δια Βίου Εκπαίδευση» και ειδικότερα στην Κατηγορία Πράξεων 2.5.1.α: «Ανάπτυξη των ΙΔΒΕ και λειτουργία προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» της Ενέργειας 2.5.1 «Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης» υλοποιεί Έργο με τίτλο: «Εκπαιδευτική ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και των στελεχών των αναπηρικών οργανώσεων».

Στόχος του Έργου

Παρά το γεγονός ότι το άρθρο 21 παρ. 6 του αναθεωρημένου Συντάγματος (2001) της χώρας ορίζει ότι «τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων, που να εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», είναι κοινά παραδεκτό ότι τα άτομα με αναπηρία βιώνουν καθημερινά σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων και ο τομέας της εκπαίδευσης, διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Το Έργο έρχεται:

α) Να καλύψει το χάσμα που υπάρχει όσον αφορά στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό και 
β) να διασφαλίσει την προσαρμογή των ατόμων με αναπηρία στις νέες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στο συνεχές μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μέτρα αναγκαία για την εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

 

Το περιεχόμενο του Έργου

Στο πλαίσιο του Έργου υλοποιούνται τρία (3) προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και μια σειρά από παραδοτέα που σχετίζονται με αυτά. Πιο συγκεκριμένα εκπαιδεύονται:

 • 500 αιρετά στελέχη του αναπηρικού κινήματος και εργαζόμενοι σε οργανώσεις ΑμεΑ στο σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας για 250 ώρες.
 • 300 άτομα με αναπηρία στη χρήση Η/Υ για 150 ώρες.
 • 400 φοιτητές σε θέματα αναπηρίας για 24 ώρες.

 

Υποστηρικτικές δράσεις

Στο πλαίσιο του Έργου θα υλοποιηθούν οι εξής υποστηρικτικές δράσεις:

 • Εκπόνηση μελέτης τεσσάρων σημείων για τη δια βίου εκπαίδευση και τα άτομα με αναπηρία
 • Αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
 • Αγορά εκπαιδευτικού υλικού
 • Αναπροσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή Braille για τους τυφλούς εκπαιδευόμενους
 • Σχεδιασμός, παραγωγή και αναπαραγωγή DVDs για νοηματική γλώσσα για τους κωφούς εκπαιδευόμενους
 • Ενημέρωση, προβολή, διάχυση και δημοσιότητα του Έργου
 • Δημιουργία υλικού προβολής
 • Δημοσιεύσεις στον τύπο και σε περιοδικά

 

Τα αναμενόμενα οφέλη του Έργου

Οι νέες αλλαγές στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της εκπαίδευσης όλων των πολιτών – και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων όπως τα άτομα με αναπηρία – προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Από το Έργο οι άμεσα ωφελούμενοι είναι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, όμως από την εκπαίδευση μιας ομάδας πληθυσμού σε μια τοπική κοινωνία προκύπτουν οφέλη κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά για την περιοχή στο σύνολό της.

Τα αναμενόμενα οφέλη του Έργου είναι:

 • Εμπλουτισμός των γνωστικών πεδίων των ατόμων με αναπηρία
 • Εξειδίκευση των αιρετών στελεχών του αναπηρικού κινήματος και των εργαζομένων σε σωματεία ΑμεΑ στο σχεδιασμό πολιτικής σε θέματα αναπηρίας.
 • Μείωση του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία.
 • Καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού και πρόσβαση στην πληροφορία.
 • Προσαρμογή των ατόμων με αναπηρία στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο «Εκπαιδευτική ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και των στελεχών των αναπηρικών οργανώσεων» μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Γραφεία της ΕΣΑμεΑ στο τηλ. 210 9949837.

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται έως 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 20% από εθνικούς πόρους.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis