Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΚΛΗΣΗ»

Λογότυπο του Έργου

Διακρίβωση και καταπολέμηση των διακρίσεων στην απλή και πολλαπλή τους μορφή που υφίστανται Άτομα με Αναπηρίες στην αγορά εργασίας

Η σημασία του Έργου 'ΠΡΟΚΛΗΣΗ' έγκειται στο ότι έρχεται να απαντήσει σε συγκεκριμένες ανάγκες σε σχέση με την ομάδα-στόχο. Είναι κοινά αποδεκτό ότι παρά τα θετικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί τα τελευταία 20 χρόνια για τις ομάδες-στόχο του Έργου και κυρίως για τα άτομα με αναπηρίες που αποτελούν τη βασική ομάδα-στόχο, συνεχίζει να υπάρχει και σε κάποιες περιπτώσεις να εντείνεται ο επαγγελματικός και κοινωνικός αποκλεισμός τους. Ανάμεσα στις αιτίες αυτού του αποκλεισμού είναι και η ύπαρξη προκαταλήψεων και στερεοτύπων εις βάρος της ομάδας-στόχου, η ανεπαρκής ή ανύπαρκτη πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και διαδικασίες που σχετίζονται με την αγορά εργασίας (ενημέρωση, καθοδήγηση, κατάρτιση, απασχόληση), η ελλιπής κατάρτιση σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς, κλπ.

Το Έργο 'ΠΡΟΚΛΗΣΗ' προσπαθεί να ανιχνεύσει και να καταπολεμήσει τις δυσκολίες πρόσβασης και παραμονής στην αγορά εργασίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες, τα οποία βιώνουν απλές ή πολλαπλές διακρίσεις, καθώς και τις μητέρες παιδιών με αναπηρίες. Όσον αφορά στο ζήτημα των πολλαπλών διακρίσεων, έμφαση δίνεται στα άτομα με αναπηρίες τα οποία ανήκουν ταυτόχρονα σε μία ή περισσότερες από τις άλλες ομάδες που υφίστανται διακρίσεις και ανισότητες (π.χ. μετανάστες, απεξαρτημένοι ή υπό εξάρτηση από τα ναρκωτικά, κ.λπ.). Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ανάγκες ενίσχυσης των γυναικών, είτε πρόκειται για γυναίκες με αναπηρίες που βιώνουν απλές ή πολλαπλές διακρίσεις, είτε για μητέρες παιδιών με αναπηρίες που η ευθύνη φροντίδας του παιδιού τους, αλλά και το γεγονός αυτό καθεαυτό ότι έχουν ανάπηρο παιδί, τις εμποδίζει να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Το Έργο ΠΡΟΚΛΗΣΗ εντάσσεται στο Μέτρο 1.1 (Διευκόλυνση της πρόσβασης και επιστροφής στην αγορα εργασίας) του Άξονα 1 (Απασχολησιμότητα) του Προγράμματος της Κοινωτικής Προτοβουλίας EQUAL του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συγχρηματοδοτείται* από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Φορέας υλοποίησης του Έργου: Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΠΡΟΚΛΗΣΗ"

Διάρκεια Έργου: 2002 - 2004

Προϋπολογισμός Έργου: 2.054.292 ΕΥΡΩ

Διεύθυνση Ιστού: http://www.proklisi.gr

 

*Το Έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis