Τα δικαιώματά σου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2019)

Οδηγός για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ. Συγγραφή EDF, μετάφραση ΕΣΑμεΑ. 

small book


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή