Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Εργασία - Απασχόληση και Αναπηρία (Νο 2), του Δημήτρη Λογαρά (2013)

Εξώφυλλο του εγχειριδίου για την Απασχόληση - Δημήτρης Λογαράς

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

Παρακάτω παρουσιάζεται το εγχειρίδιο που εκπονήθηκε για την Απασχόληση (ISBN: 978-618-80249-6-0) από τον Δημήτρη Λογαρά. Ο Δημήτρης Λογαράς σπούδασε Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιου Αιγαίου και από το έτος 2002 μέχρι σήμερα εργάζεται στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).

Σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι η εκπαίδευση των στελεχών του αναπηρικού κινήματος σε ζητήματα απασχόλησης και εργασίας. Προς τούτο επιχειρείται παρέμβαση σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Όσον αφορά στο πρώτο επίπεδο, διασαφηνίζονται έννοιες που συνήθως συγχέονται, παρουσιάζεται κριτικά το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, οι πράξεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, οι εφαρμοσμένες πολιτικές και «αποκαλύπτονται» τα εμπόδια και οι δυσκολίες με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με αναπηρία στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στον κόσμο της εργασίας. Όσον αφορά στο δεύτερο επίπεδο, αναδεικνύεται το εύρος των πολιτικών, των μέτρων και των μεθόδων εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία και εξειδικεύονται οι απαιτήσεις προσβασιμότητας, εύλογων προσαρμογών και υποστηρικτικής τεχνολογίας ανά κατηγορία αναπηρίας. Όσον αφορά στο τρίτο επίπεδο, παρουσιάζεται η μετάβαση από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας σε επίπεδο ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής καθώς και ο τρόπος προσέγγισης του ζητήματος της εργασίας και της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία από την οπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το εγχειρίδιο αποτελεί έναν οδικό χάρτη ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με την εργασία – απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Οι θεματικές που αναλύονται αναφέρονται στο θεωρητικό και θεσμικό πλαίσιο του τομέα της εργασίας-απασχόλησης για την αναπηρία, στη θέση του αναπηρικού κινήματος σε θέματα εργασίας – απασχόλησης και αναπηρίας, στην προσβασιμότητα και στην υποστηρικτική τεχνολογία στην εργασία, σε καλές και κακές πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία και σε τρόπους παρέμβασης σωματείων στην τοπική κοινωνία.

Το εγχειρίδιο απευθύνεται στους εκπροσώπους του αναπηρικού κινήματος, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα θέματα της αναπηρίας αναγνώστη.

 

pdf Η έντυπη έκδοση (μη προσβάσιμο PDF) του εγχειριδίου για την Απασχόληση από τον Δημήτρη Λογαρά (2.35 MB)

Για να διαβάσετε ένα αρχειο PDF, θα πρέπει να έχετε Adobe Acrobar Reader εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του Adobe Acrobar Reader.


Διαθέσιμες εναλλακτικές μορφές:

Προσβάσιμο PDF:

pdf Σε μορφή προσβάσιμου PDF, το εγχειρίδιο για την Απασχόληση από τον Δημήτρη Λογαρά (2.35 MB)

Για να διαβάσετε ένα αρχειο PDF, θα πρέπει να έχετε Adobe Acrobar Reader εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του Adobe Acrobar Reader.

Προσβάσιμο MS Word:

docx Σε μορφή προσβάσιμου MS Word 2010, το εγχειρίδιο για την Απασχόληση από τον Δημήτρη Λογαρά (1.86 MB)


doc Σε μορφή MS Word 97-2003, το εγχειρίδιο για την Απασχόληση από τον Δημήτρη Λογαρά (3.16 MB)

H Microsoft παρέχει ελεύθερο λογισμικό το οποίο επιτρέπει την προβολή αυτού του είδους αρχείων χωρίς να είναι απαραίτητη η κατοχή του πλήρες πακέτου του Word.
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του MS Word Viewer.

Μορφή (Braille):

pef Σε μορφή Braille printer-friendly, το εγχειρίδιο για την Απασχόληση από τον Δημήτρη Λογαρά (802.13 KB)

Τα αρχεία τύπου PEF μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για απ' ευθείας αποστολή για εκτύπωση στον όποιο συμβατό εκτυπωτή Braille, με τη βοήθεια του εργαλείου e2u που μπορεί κανείς να κατεβάσει δωρεάν από την διεύθυνση http://code.google.com/p/e2u/. Αφού έχει εγκατασταθεί ο εκτυπωτής Braille σε έναν υπολογιστή και στη συνέχεια εγκατασταθεί η παραπάνω εφαρμογή, τότε μπορεί ο χρήστης να αποστείλει για εκτύπωση τα αρχεία PEF χωρίς καμία περαιτέρω ρύθμιση ή ειδική γνώση του Braille.

Μορφή ήχου (MP3):

mp3 Σημειώσεις, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (549.28 KB)

mp3 Εξώφυλλο, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (180.09 KB)

mp3 Εσώφυλλο, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (883.77 KB)

mp3 Περιεχόμενα, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (1.25 MB)

mp3 Πρόλογος του Ι. Βαρδακαστάνη, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (1.57 MB)

mp3 Εισαγωγικό Σημείωμα μέρος Α, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (1.04 MB)

mp3 Εισαγωγικό Σημείωμα μέρος Β, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (567.88 KB)

mp3 Κεφάλαιο 1, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (55.53 MB)

mp3 Κεφάλαιο 2, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (39.62 MB)

mp3 Κεφάλαιο 3, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (11.16 MB)

mp3 Κεφάλαιο 4, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (7.01 MB)

mp3 Κεφάλαιο 5, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (1.85 MB)

mp3 Κεφάλαιο 6, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (1.02 MB)

mp3 Κεφάλαιο 7, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (3.98 MB)

mp3 Παράρτημα Α, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (2.31 MB)

mp3 Παράρτημα Β, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (1.19 MB)

mp3 Βιβλιογραφία, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (3.97 MB)

mp3 Υποσημειώσεις, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (3.91 MB)

mp3 Οπισθόφυλλο, Εγχειρίδιο Νο.2 για την Απασχόληση (757.04 KB)

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis