Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Προσβασιμότητα και Αναπηρία (Νο 4), της Μαρίλυς Χριστοφή (2013)

Εξώφυλλο του εγχειριδίου No.4 για την Προσβασιμότητα

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

Παρακάτω παρουσιάζεται το εγχειρίδιο που εκπονήθηκε για την Προσβασιμότητα (ISBN: 978-618-80249-2-2) από τη Μαρίλυ Χριστοφή. H Μαρίλυ Χριστοφή είναι Τοπογράφος Μηχανικός, Εμπειρογνώμων Προσβα-σιμότητας, Συνεργάτης ΕΣΑμεΑ. Από το 1985 συνεργάζεται με Υπουργεία, εθνικούς φορείς, Ο.Τ.Α. και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ανάπτυξη και υλο-ποίηση έργων εφαρμογής της προσβασιμότητας, κατάρτισης, ευαισθητοποίη-σης και τυποποίησης.

Στο εγχειρίδιο επιχειρείται μια προσέγγιση του θέματος «Προσβασιμότητα και αναπηρία», βασισμένη στις νεώτερες τάσεις και θεωρίες που επικρατούν στο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Στόχοι είναι αφενός η ενδυνάμωση και υποστήριξη των στελεχών του αναπηρικού κινήματος στις διεκδικήσεις τους στον τομέα αυτό και αφετέρου ο γενικότερος προβληματισμός σχετικά με την αναγκαιότητα και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της προσβασιμότητας για το σύνολο του πληθυσμού, λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών εξελίξεων, στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας βιώσιμης και δημοκρατικής Κοινωνίας των Πολιτών.

Το εγχειρίδιο εκτείνεται σε έξι κεφάλαια τα οποία αναφέρονται στο θεωρητικό και θεσμικό πλαίσιο του τομέα της προσβασιμότητας, στη θέση του αναπηρικού κινήματος σε θέματα προσβασιμότητας και αναπηρίας, στην ανάλυση των αναγκών και των εμποδίων ανά κατηγορία αναπηρίας και τομέα (υποδομές, μεταφορές, επικοινωνία), σε καλές και κακές πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία και σε τρόπους παρέμβασης σωματείων στην τοπική κοινωνία.

Το εγχειρίδιο απευθύνεται στους εκπροσώπους του αναπηρικού κινήματος, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα θέματα της αναπηρίας αναγνώστη.


Διαθέσιμες εναλλακτικές μορφές:

Προσβάσιμο PDF:

pdf Σε μορφή προσβάσιμου PDF, το εγχειρίδιο για την Προσβασιμότητα από τη Μαρίλυς Χριστοφή (5.34 MB)

Για να διαβάσετε ένα αρχειο PDF, θα πρέπει να έχετε Adobe Acrobar Reader εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του Adobe Acrobar Reader.

Προσβάσιμο MS Word:

docx Σε μορφή προσβάσιμου MS Word 2010, το εγχειρίδιο για την Προσβασιμότητα από τη Μαρίλυς Χριστοφή (11.19 MB)


doc Σε μορφή MS Word 97-2003, το εγχειρίδιο για την Προσβασιμότητα από τη Μαρίλυς Χριστοφή (21.3 MB)

H Microsoft παρέχει ελεύθερο λογισμικό το οποίο επιτρέπει την προβολή αυτού του είδους αρχείων χωρίς να είναι απαραίτητη η κατοχή του πλήρες πακέτου του Word.
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του MS Word Viewer.

Μορφή (Braille):

pef Σε μορφή Braille printer-friendly, το εγχειρίδιο για την Προσβασιμότητα από τη Μαρίλυς Χριστοφή (761.61 KB)

Τα αρχεία τύπου PEF μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για απ' ευθείας αποστολή για εκτύπωση στον όποιο συμβατό εκτυπωτή Braille, με τη βοήθεια του εργαλείου e2u που μπορεί κανείς να κατεβάσει δωρεάν από την διεύθυνση http://code.google.com/p/e2u/. Αφού έχει εγκατασταθεί ο εκτυπωτής Braille σε έναν υπολογιστή και στη συνέχεια εγκατασταθεί η παραπάνω εφαρμογή, τότε μπορεί ο χρήστης να αποστείλει για εκτύπωση τα αρχεία PEF χωρίς καμία περαιτέρω ρύθμιση ή ειδική γνώση του Braille.

Μορφή ήχου (MP3):

mp3 Σημειώσεις, Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (549.27 KB)

mp3 Εξώφυλλο, Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (187.44 KB)

mp3 Παραγωγή, Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (883.76 KB)

mp3 Περιεχόμενα, Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (1.51 MB)

mp3 Πρόλογος του Ι. Βαρδακαστάνη, Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (1.57 MB)

mp3 Εισαγωγικό σημείωμα (Μέρος Α), Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (1.04 MB)

mp3 Εισαγωγικό σημείωμα (Μέρος Β), Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (293.38 KB)

mp3 Κεφάλαιο 1 (Μέρος Α), Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (10.31 MB)

mp3 Κεφάλαιο 1 (Μέρος Β), Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (23.09 MB)

mp3 Κεφάλαιο 2, Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (38.71 MB)

mp3 Κεφάλαιο 3, Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (8.9 MB)

mp3 Κεφάλαιο 4, Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (18.73 MB)

mp3 Κεφάλαιο 5, Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (4.2 MB)

mp3 Κεφάλαιο 6, Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (5.03 MB)

mp3 Βιβλιογραφία, Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (1.12 MB)

mp3 Παράρτημα, Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (15.84 MB)

mp3 Οπισθόφυλλο, Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (515.19 KB)

mp3 Υποσημειώσεις, Εγχειρίδιο Νο.4 για την Προσβασιμότητα (3.19 MB)


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis