Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα και Αναπηρία (Νο 6), του Ιωάννη Μπασδέκη (2013)

Εξώφυλλο του Εγχειριδίου Νο. 6 από τον Ι. Μπασδέκη

Στην προγραμματική περίοδο «ΕΣΠΑ 2007-2013», η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Στο πλαίσιο του έργου αυτού, υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 1) συνολικής διάρκειας 200 ωρών και «Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στον σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας» (Υποέργο 1 Δράση 2) συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών εκπονήθηκε μία σειρά εγχειριδίων, η οποία περιλαμβάνει: ένα συλλογικό τόμο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας» και έξι εγχειρίδια όπου εξειδικεύονται οι θεματικές ενότητες: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Προσβασιμότητα, Υγεία – Πρόνοια, Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, Τοπικά σχέδια δράσης για την αναπηρία.

Παρακάτω παρουσιάζεται το εγχειρίδιο που εκπονήθηκε για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (ISBN: 978-618-80249-4-6) από τον Δρ. Ιωάννη Μπασδέκη. Ο Δρ. Ιωάννης Μπασδέκης είναι διδάκτωρ πληροφορικής του Πανεπιστημίου KENT του Ην. Βασιλείου, και απόφοιτος του ΕΚΠΑ από όπου έχει λάβει πτυ-χίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Στατιστικής, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο Πληροφορικής στην κατεύθυνση προηγμένων πληροφοριακών συστημά-των με διακρίσεις. Από το 2002 είναι στέλεχος του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με κύρια ερευνητική κατεύθυνση την ηλεκτρονική προσβασιμότητα και ευχρηστία του περιεχομένου του διαδικτύου, ενώ έχει συμμετάσχει ως επικεφαλής σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών χρη-ματοδοτούμενων έργων. Την περίοδο 2000-2001 διατέλεσε επιστημονικός σύμβουλος της Υφυπουργού Υγείας με αντικείμενο το σχεδιασμό του πρόδρο-μου Χάρτη Υγείας, ενώ το 1998-2000 υπηρέτησε ως Έφεδρος Αξιωματικός του Σώματος Έρευνας και Πληροφορικής του ΓΕΣ. Αναλυτικό βιογραφικό.

Φιλοδοξία του εγχειριδίου είναι η παρουσίαση της έννοιας της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας για το περιεχόμενο του διαδικτύου (web accessibility), σε μία μορφή κατανοητή προς ένα κοινό που δεν διαθέτει την τεχνογνωσία ενός μηχανικού λογισμικού, αλλά που ενδιαφέρεται για το πως η κάπως αφηρημένη αυτή πρόνοια μετουσιώνεται σε πρακτικό αποτέλεσμα για τα άτομα με αναπηρία (αμεα) και τους ηλικιωμένους.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ενότητες του εγχειριδίου περιέχουν ενημέρωση για την ανάγκη υιοθέτησης συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών που εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση των τελικών χρηστών αμεα (που συνήθως χρησιμοποιούν λύσεις υποστηρικτικής τεχνολογίας) στο ψηφιακό περιβάλλον, και τον τρόπο με τον οποίο η υιοθέτηση αυτή έχει εφαρμοστεί - ή προδιαγράφεται η εφαρμογή της – στην Ελλάδα και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, παρέχοντας ταυτόχρονα ορισμένα κατανοητά παραδείγματα για τις συνέπειες κακής ή ελλιπούς εφαρμογής της.
Σε τεχνικό επίπεδο, η ηλεκτρονική προσβασιμότητα του περιεχομένου του διαδικτύου θέτει τεχνικές για την υπερπήδηση φραγμών και τεχνικών δυσκολιών που συναντούν οι πολίτες αμεα, στην προσπάθειά τους να συμμετάσχουν ισότιμα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Το βασικότερο όμως βήμα για την υπερπήδηση αυτή είναι η κατανόηση του ότι τα όποια εμπόδια προκύπτουν εν τέλει από τη μη ορθή κατασκευή ψηφιακών υπηρεσιών και περιεχομένου από τους κατασκευαστές λογισμικού, κατασκευή η οποία δεν συμμορφώνεται με διεθνώς καθιερωμένες τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής.

Η έννοια της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας σε οποιαδήποτε μορφή της από όλους, συμπεριλαμβανομένων των αμεα και των ηλικιωμένων. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει εκ κατασκευής να εμπεριέχουν όλα εκείνα τα δομικά συστατικά που τις καθιστούν προσβάσιμες και εύχρηστες για «όλους» (το μεγαλύτερο δυνατό σύνολο) ανεξαιρέτως τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς. Η πρόνοια αυτή επομένως οριοθετεί την ορθή και συνεπή, έναντι του τελικού χρήστη, κατασκευή, προστατεύοντάς τον από την «αυθαίρετη δόμηση» ψηφιακού περιεχομένου, η οποία όπως και στις περιπτώσεις κατασκευαστικών έργων πηγάζει από την υιοθέτηση προσωπικών πρακτικών προς όφελος των λίγων ή ακόμα και της πλειοψηφίας, ή για βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.


Διαθέσιμες εναλλακτικές μορφές:

Προσβάσιμο PDF:

pdf Σε μορφή προσβάσιμου PDF, το εγχειρίδιο για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα από τον Ι. Μπασδέκη (5.51 MB)

Για να διαβάσετε ένα αρχειο PDF, θα πρέπει να έχετε Adobe Acrobar Reader εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του Adobe Acrobar Reader.

Προσβάσιμο MS Word:

docx Σε μορφή προσβάσιμου MS Word 2010, το εγχειρίδιο για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα από τον Ι. Μπασδέκη (6.18 MB)


doc Σε μορφή MS Word 97-2003, το εγχειρίδιο για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα από τον Ι. Μπασδέκη (18.07 MB)

H Microsoft παρέχει ελεύθερο λογισμικό το οποίο επιτρέπει την προβολή αυτού του είδους αρχείων χωρίς να είναι απαραίτητη η κατοχή του πλήρες πακέτου του Word.
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του MS Word Viewer.

Μορφή (Braille):

pef Σε μορφή Braille printer-friendly, το εγχειρίδιο για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα από τον Ι. Μπασδέκη (801 KB)

Τα αρχεία τύπου PEF μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για απ' ευθείας αποστολή για εκτύπωση στον όποιο συμβατό εκτυπωτή Braille, με τη βοήθεια του εργαλείου e2u που μπορεί κανείς να κατεβάσει δωρεάν από την διεύθυνση http://code.google.com/p/e2u/. Αφού έχει εγκατασταθεί ο εκτυπωτής Braille σε έναν υπολογιστή και στη συνέχεια εγκατασταθεί η παραπάνω εφαρμογή, τότε μπορεί ο χρήστης να αποστείλει για εκτύπωση τα αρχεία PEF χωρίς καμία περαιτέρω ρύθμιση ή ειδική γνώση του Braille.

Μορφή ήχου (MP3):

mp3 Σημειώσεις, Εγχειρίδιο Νο.6 για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (549.29 KB)

mp3 Εξώφυλλο, Εγχειρίδιο Νο.6 για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (199.29 KB)

mp3 Παραγωγή, Εγχειρίδιο Νο.6 για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (883.78 KB)

mp3 Περιεχόμενα, Εγχειρίδιο Νο.6 για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (1.68 MB)

mp3 Κατάλογος Εικόνεων, Εγχειρίδιο Νο.6 για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (5.97 MB)

mp3 Πρόλογος του Ι. Βαρδακαστάνη, Εγχειρίδιο Νο.6 για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (1.57 MB)

mp3 Εισαγωγικό Σημείωμα, Εγχειρίδιο Νο.6 για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (1.04 MB)

mp3 Εισαγωγή, Εγχειρίδιο Νο.6 για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (2.7 MB)

mp3 Κεφάλαιο 1, Εγχειρίδιο Νο.6 για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (38.23 MB)

mp3 Κεφάλαιο 2, Εγχειρίδιο Νο.6 για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (30.02 MB)

mp3 Κεφάλαιο 3, Εγχειρίδιο Νο.6 για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (28.79 MB)

mp3 Κεφάλαιο 4, Εγχειρίδιο Νο.6 για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (13.49 MB)

mp3 Κεφάλαιο 5, Εγχειρίδιο Νο.6 για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (3.96 MB)

mp3 Βιβλιογραφία, Εγχειρίδιο Νο.6 για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (6 MB)

mp3 Οπισθόφυλλο, Εγχειρίδιο Νο.6 για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (887.66 KB)

mp3 Υποσημειώσεις, Εγχειρίδιο Νο.6 για την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (1.98 MB)


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis