Η Ε.Σ.Α.μεΑ., στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολή της, καθώς και στο πλαίσιο των διάφορων έργων και μελετών που υλοποιεί, παράγει μια σειρά από Εκδόσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κοινό, όπως:

  • Το Περιοδικό της Ε.Σ.Α.μεΑ. «Θέματα Αναπηρίας». Προσωρινά υπάρχει σε αρχειακή μορφή καθώς έχει ανασταλεί η έκδοσή του. Η ΕΣΑμεΑ εξετάζει τρόπους επανέκδοσής του.
  • Εκθέσεις στο πλαίσιο της «Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία» την 3η Δεκέμβρη του κάθε έτους.
  • Διάφορες Μελέτες, Βιβλία, Παραδοτέα, κ.ά. που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο διάφορων έργων και ερευνών.

 

Χρησιμοποιήστε το παραπάνω μενού για να ενημερωθείτε αναλόγως.

 

Σημείωση: Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διατηρεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων του λογοτύπου, των εικόνων και των φωτογραφιών, του κώδικα λογισμικού, καθώς και τα δικαιώματα οποιουδήποτε υλικού για το οποίο έλαβε την άδεια χρήσης από τον ιδιοκτήτη του. Η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, πώληση ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση του περιεχομένου που διατίθεται εδώ δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Ε.Σ.Α.μεΑ..

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή