ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του Π.Ε.8 «Ετήσιες εκθέσεις - Εργαλείο ελέγχου, παρακολούθησης, προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία» του Υποέργου 1 (αυτεπιστασία) της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» θα εκπονηθούν ετήσιες εκθέσεις που στοχεύουν να αποτελέσουν:

• εργαλείο παρακολούθησης, ελέγχου, προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία,
• εργαλείο ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τα γενικά και ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία όλων των κατηγοριών,
• εργαλείο διαλόγου με φορείς του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων των αναπηρία, και εντέλει,
• εργαλείο ανάληψης πρωτοβουλιών για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Επισυνάπτεται:
• Η Ετήσια Έκθεση του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας (ΠΕ8, Π8.2) έτους 2021
• Η Σύνοψη της Ετήσιας Έκθεσης του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας έτους 2021


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή