Αποκλεισμός εκπροσώπησης του αναπηρικού κινήματος στην Υγεία παρά τις δεσμεύσεις Άδ. Γεωργιάδη

Τη διαμαρτυρία της για τη μη τήρηση της δέσμευσης του υπουργού Υγείας Άδ. Γεωργιάδη εκφράζει με επιστολή της η ΕΣΑμεΑ (επισυνάπτεται), καθώς δεν συμμετέχει εκπρόσωπός της στο Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ).

Στη συνάντηση που πραγματοποίησε η ΕΣΑμεΑ με τον υπουργό στις 05.02.2024, μεταξύ άλλων συζητήθηκε και ο αποκλεισμός της συμμετοχής της Ε.Σ.Α.μεΑ. από όλους τους Φορείς Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Αξιολόγησης πολιτικών για την υγεία από την προηγούμενη κυβέρνηση και υπήρξε η διαβεβαίωση ότι αυτό θα διορθωθεί.

Η ΕΣΑμεΑ όμως διαπίστωσε ότι αυτή η δέσμευση δεν τηρήθηκε, διότι, σύμφωνα με το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114, 09.02.2024, στα μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΠΤΥ δεν συμπεριλαμβάνεται εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, συστήνεται στο υπουργείο Υγείας Επιτροπή Ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Επιτροπή Ελέγχου Σ.Η.Π.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην οποία, επίσης δεν προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου του αναπηρικού κινήματος της χώρας.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αποτελεί τον αντιπροσωπευτικότερο τριτοβάθμιο φορέα της χώρας, εκπροσωπώντας περισσότερες από 30 Εθνικές και Περιφερειακές Ομοσπονδίες, οι οποίες έχουν μέλη συνολικά περισσότερες από πεντακόσιες (500) πρωτοβάθμιες οργανώσεις ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, εκπροσωπώντας άμεσα ή έμμεσα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα, περισσότερων από δύο εκατομμύρια πολιτών με αναπηρία και χρόνια πάθηση.

Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον λόγο που συνεχίζεται αυτός ο αποκλεισμός της εκπροσώπησης της Ε.Σ.Α.μεΑ. καταστρατηγώντας ακόμα και τη νομοθεσία της χώρας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 60 του νόμου 4931, (ΦΕΚ 94/Α/13-5-22), όπου ορίζεται η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ως συνομιλητής της Πολιτείας σε θέματα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.