Για το ν/σ για την ίση μεταχείριση: θετική κατεύθυνση, βγάζει το υπ. Δικαιοσύνης από τη θεσμική του ακινησία για τα ζητήματα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία

Τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου «Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων και του ν.4478/2017, για την εναρμόνισή της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε με τον ν.4074/2012 και λοιπές διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία», που είναι στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση, καταθέτει με επιστολή της η ΕΣΑμεΑ και ζητά να κληθεί εκπρόσωπός της κατά τη συζήτησή του στην Επιτροπή, προκειμένου να αναπτυχθούν πιο διεξοδικά οι θέσεις της Συνομοσπονδίας.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύθυνση και ουσιαστικά βγάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης από τη θεσμική του ακινησία για τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία και τα δικαιώματά τους. Ιδιαίτερα δε κρίνονται ως θετικές οι διατάξεις που έχουν συμπεριληφθεί στο εν λόγω νομοσχέδιο και αφορούν:

α) στη συμπερίληψη διάταξης που αφορά στην επέκταση της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης σε όλους τους τομείς της ζωής (δηλαδή και πέραν του τομέα της εργασίας/απασχόλησης), μετά από τη συνάντηση που είχε η Ε.Σ.Α.μεΑ. με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης τον Ιανουάριο του 2023, 

β) στην πρωτοβουλία για την αναθεώρηση της ορολογίας των Κωδίκων, η οποία αφορά στα άτομα με αναπηρία,

γ) στον ορισμό του υπεύθυνου στο δικαστήριο για ζητήματα πρόσβασης στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται τα άτομα με αναπηρία προκειμένου να διευκολυνθεί η ενημέρωση και εξυπηρέτηση τους (Άρθρο 22), 

δ) στη παροχή νομικής βοήθειας στα άτομα με αναπηρία (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) χωρίς εισοδηματικά κριτήρια (Άρθρα 23-24) και 

ε) στη συμβουλευτική βοήθεια από τους εισαγγελείς και τους εισαγγελείς - επόπτες των καταστημάτων κράτησης κ.λπ. προς τους πολίτες με αναπηρία για τη δυνατότητα ένταξης τους στο σύστημα νομικής βοήθειας (Άρθρο 25), διατάξεις οι οποίες  συμβάλλουν σημαντικά στην άσκηση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία πρόσβασης στη δικαιοσύνη.  

Στην κατάρτιση του εν λόγω νομοσχεδίου συνεισέφερε ουσιαστικά και πρακτικά η Ε.Σ.Α.μεΑ. με τη συμμετοχή της στην ομάδα εργασίας και στη δημόσια διαβούλευση, καθώς επίσης και με τη διεκδίκησή της να δοθεί επιτέλους λύση στο ζήτημα της επέκτασης της ίσης μεταχείρισης για τα άτομα με αναπηρία. Όπως ήδη έχει αναφερθεί αυτό το σχέδιο νόμου ανοίγει ουσιαστικά τον κύκλο των παρεμβάσεων και αλλαγών που πρέπει να συμβούν στους κώδικες της χώρας, καθώς επίσης και στο σύνολο του συστήματος της δικαιοσύνης της χώρας. Γι’ αυτό και η Ε.Σ.Α.μεΑ. θα συνεχίσει την προσπάθειά της για περαιτέρω μεταρρύθμιση την επόμενη περίοδο. 

Στην επιστολή που επισυνάπτεται αναγράφονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη συμπλήρωση και τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου. 


Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.