Καταγραφή των κτιρίων δημοσίου συμφέροντος, αξιολόγηση της προσβασιμότητάς τους, υλοποίηση παρεμβάσεων

Στοιχεία του ΤΕΕ:

α) η επιλογή κτιρίων για την αξιολόγηση έγινε με βάση τη χρήση (κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας σε ποσοστό 40%, εκπαίδευσης σε ποσοστό 40%, συνάθροισης κοινού σε ποσοστό 10%, λοιπών χρήσεων σε ποσοστό 10%) και το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα),

β) τα μισά περίπου από τα κτίρια που ελέγχθηκαν διαθέτουν είσοδο προσβάσιμη σε άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ από τα κτίρια με ορόφους πάνω από το ισόγειο μόλις το 22% διαθέτει μεγάλο ανελκυστήρα (τουλάχιστον 7 ατόμων) που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τα άτομα αυτά,

γ) μέχρι τον Νοέμβριο 2023 είχε ελεγχθεί το ¼ περίπου των κτιρίων και διαπιστώθηκε -βάσει των ελέγχων αυτών- ότι για το 62% περίπου απαιτούνται μικρές παρεμβάσεις προσβασιμότητας, για το 34% σημαντικές παρεμβάσεις, ενώ ποσοστό 3% θεωρείται ήδη προσβάσιμο.

Τις προτάσεις της αναφορικά με τη συνέχιση του έργου καταγραφής των κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος, αξιολόγησης της προσβασιμότητάς τους και υλοποίησης των απαιτούμενων παρεμβάσεων που δρομολογήθηκε από τον πρώην υπουργό Επικρατείας-Συντονιστικό Μηχανισμό του ν.4488/2017 κ. Γ. Γεραπετρίτη αποστέλλει στον κ. Στ. Παπασταύρου, υπουργό Επικρατείας-Συντονιστικό Μηχανισμό του ν.4488/2017 η ΕΣΑμεΑ. Η επιστολή επισυνάπτεται.

Στον σχεδιασμό του έργου αυτού η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετείχε από κοινού με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), συνεισφέροντας με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα σε θέματα προσβασιμότητας.

Το παρόν έργο αποτελεί εμβληματική δράση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και κομβικό έργο για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται από την Πολιτεία η απογραφή των κτιρίων που στεγάζουν Υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που εξυπηρετούν κοινό, η αξιολόγηση του επιπέδου προσβασιμότητας που παρέχουν ως υποδομές και ο εντοπισμός των απαιτούμενων παρεμβάσεων βελτίωσής της και η προ-εκτίμηση του κόστους υλοποίησης αυτών προς διερεύνηση σχετικών χρηματοδοτικών δυνατοτήτων.

Παράλληλα, το έργο συντέλεσε στην ενημέρωση των υπηρεσιών για την ανάγκη πρόσβασης από όλους, στην αρχική ενημέρωση των μηχανικών σε θέματα προσβασιμότητας υφιστάμενων κτηρίων, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου. Γι’ αυτούς τους λόγους, η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί υποστηριζόμενη από τους αντίστοιχους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΤΕΕ:

α) η επιλογή κτιρίων για την αξιολόγηση έγινε με βάση τη χρήση (κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας σε ποσοστό 40%, εκπαίδευσης σε ποσοστό 40%, συνάθροισης κοινού σε ποσοστό 10%, λοιπών χρήσεων σε ποσοστό 10%) και το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα),

β) τα μισά περίπου από τα κτίρια που ελέγχθηκαν διαθέτουν είσοδο προσβάσιμη σε άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ από τα κτίρια με ορόφους πάνω από το ισόγειο μόλις το 22% διαθέτει μεγάλο ανελκυστήρα (τουλάχιστον 7 ατόμων) που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τα άτομα αυτά,

γ) μέχρι τον Νοέμβριο 2023 είχε ελεγχθεί το ¼ περίπου των κτιρίων και διαπιστώθηκε -βάσει των ελέγχων αυτών- ότι για το 62% περίπου απαιτούνται μικρές παρεμβάσεις προσβασιμότητας, για το 34% σημαντικές παρεμβάσεις, ενώ ποσοστό 3% θεωρείται ήδη προσβάσιμο.

Ενόψει της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης της προσβασιμότητας των κτιρίων και της αρχικής προ-εκτίμησης του κόστους παρεμβάσεων, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει την υπό την προεδρία του κ. Παπασταύρου σύγκλιση κοινής συνάντησης των τριών φορέων ΥΠΕΝ, ΤΕΕ και Ε.Σ.Α.μεΑ. με αντικείμενο τον σχεδιασμό της περαιτέρω πορείας υλοποίησης των απαιτούμενων παρεμβάσεων προσβασιμότητας (τρόπος δημοπράτησης, απαιτούμενες ενέργειες, χρηματοδότηση, προτεραιοποίηση υλοποίησης παρεμβάσεων, υλοποίηση παρεμβάσεων σε μισθωμένα ακίνητα κ.λπ.).

Άποψη της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι ότι η υλοποίηση πρέπει να γίνει με προτεραιοποίηση των ιδιόκτητων κτιρίων και των κτιρίων με μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης -και δη αυτών που χρειάζονται μικρές παρεμβάσεις- και των κτιρίων που δέχονται συχνές επισκέψεις ατόμων με αναπηρία, αφού εξεταστεί: α) η δυνατότητα απλοποίησης των διαδικασιών με νομοθετική παρέμβαση, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις που απαιτείται η υλοποίηση μικρών παρεμβάσεων, β) η δυνατότητα υλοποίησης με μέριμνα των φορέων/Υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τα κτίρια και γ) η υλοποίηση με αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ 2021-2027, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τους προϋπολογισμούς των ίδιων των φορέων (π.χ. Δήμων, Περιφερειών, Υπουργείων κ.λπ.), τα προγράμματα του υπουργείου Εσωτερικών (όπως «Αντώνης Τρίτσης», «Φιλόδημος ΙΙ» κ.λπ.).

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.