- Νέα
ΚΔΗΦ «H Παμμακάριστος» - 3η (τελική) έκθεση υλοποίησης/αποτίμησης Πράξης

Το ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» προέβη στην εκπόνηση της 3ης (τελικής) έκθεσης υλοποίησης/αποτίμησης της Πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το παιδί η «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», η οποία αφορά στην αξιολόγηση της Πράξης μετά το πέρας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5002641.

Η έκθεση επισυνάπτεται. 

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.