Λάθη στην εγκύκλιο για την εργασία συνταξιούχων με αναπηρία οδηγούν σε επιπλέον ταλαιπωρία

Στον υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων Π. Τσακλόγλου διαμαρτύρεται με έγγραφό της η ΕΣΑμεΑ (επισυνάπτεται), σχετικά με τον αυθαίρετο τρόπο που ορίστηκαν στην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 61423/15.01.2023 εγκύκλιο αρ. 1, του e-ΕΦΚΑ, οδηγίες για την απασχόληση συνταξιούχων με αναπηρία, χωρίς να ζητηθεί πρώτα η σύμφωνη γνώμη της Συνομοσπονδίας.

Στην εν λόγω εγκύκλιο διαπιστώνεται ότι στο σημείο ii της παρ. 1 του κεφ. Β αναφέρεται το εξής:

«ii. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 11Α του ν. 4387/2016, η οποία προστέθηκε στο άρθρο 11 του νόμου αυτού με το άρθρο 26 του Ν. 4997/2022, για την απονομή κύριας σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο απαιτείται - εκτός των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται στην εν λόγω διάταξη- η με οποιονδήποτε τρόπο διακοπή της υπακτέας στην ασφάλιση εργασίας».

Με την συγκεκριμένη αναφορά αναιρείται σε μεγάλο βαθμό η αξία της πρόσφατης ρύθμισης με την οποία δόθηκε στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας δυνατότητα απασχόλησης χωρίς επιπτώσεις στη συνταξιοδότηση, καθώς η απαίτηση της εγκυκλίου για διακοπή εργασίας, προκειμένου να προχωρήσει η συνταξιοδότηση, αντιστρατεύεται τη βασική λογική της παροχής δυνατότητος εργασίας στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας!

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.