Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Εργαστήριο «Προώθηση της Απασχόλησης των Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις» στην Πάτρα

Δικαιούχος Πράξης: Ε.Σ.Α.μεΑ. Ανάδοχος: EUROPRAXIS μΙΚΕ

Στο πλαίσιο του γενικότερου έργου της Ε.Σ.Α.μεΑ για την αναβάθμιση της ζωής των ατόμων με αναπηρία, υλοποιείται το Υποέργο 1 «Διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας» της Πράξης «Προωθώντας την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας» με κωδ. ΟΠΣ (MIS)5045292. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους με Δικαιούχο της Πράξης την Ε.Σ.Α.μεΑ.. Ο Ανάδοχος του Υποέργου 1 είναι η EUROPRAXIS μΙΚΕ. 

Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που απευθύνονται τόσο στα ίδια τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις, τις οικογένειές τους και σε όλες τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις, αλλά και στα Στελέχη της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συλλογικούς Φορείς, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην ευρύτερη κοινωνία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της 3 ης Δράσης που σκοπό έχει την άρση των στερεοτυπικών αντιλήψεων των εργοδοτών γύρω από τις ικανότητες και δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το 2ο Εργαστήριο με τίτλο: «Προώθηση της Απασχόλησης των Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις».

Το Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 στην «Συνεδριακή Αίθουσα» του Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα.

Συμμετείχαν Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και Στελέχη του τοπικού αναπηρικού κινήματος (ΕΛΕΑΝΑ Π.Ε. Αχαΐας, Ελληνική Ένωση για την αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, Σωματείο με Νόσο του Chrohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αχαΐας, ΠΑΣΠΑ Παράρτημα Αχαΐας, Σύλλογος Κωφών και Βαρήκοων Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Σύλλογος Γονέων «Μέριμνας» Πάτρας κ.λπ.).

Κατά την διάρκεια του Εργαστηρίου, παρουσιάστηκαν ενδεικτικά οι παρακάτω θεματικές ενότητες: η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας και το δικαίωμα στην εργασία, οι υποχρεώσεις των εργοδοτών απέναντι στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, διακρίσεις στην εργασία και εύλογες προσαρμογές, συστάσεις προς τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες για την ίση μεταχείριση των εργαζομένων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις καθώς και οι θετικές ρυθμίσεις για την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία / χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Για ακόμα μία φορά, αναδείχθηκε η σπουδαιότητα της απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εργασιακή τους ένταξη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν επιπρόσθετες δράσεις προκειμένου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, να γίνει μία Περιφέρεια υπόδειγμα στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους μέσω καινοτόμων δράσεων.

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.