Προτάσεις για ΑΣΕΠ, θέματα δημοσίων υπαλλήλων με αναπηρία, ΟΤΑ κλπ. στον υπουργό Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο

 Υπόμνημα στο υπουργείο Εσωτερικών με όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, ζητώντας ορισμό συνάντησης με την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα με ξεχωριστό έγγραφο απέστειλε τις προτάσεις της σχετικά με τα θέματα του ΑΣΕΠ- όλα τα έγγραφα επισυνάπτονται.

Συνοπτικά για το ΑΣΕΠ οι προτάσεις: 

1. Άμεση προκήρυξη των θέσεων των ατόμων με αναπηρία μέσω Α.Σ.Ε.Π., καθώς και έκδοση της ειδικής προκήρυξης των θέσεων των τυφλών τηλεφωνητών και δικηγόρων.

2. Τροποποίηση του νόμου 4765/2021 (ΦΕΚ 6Α΄): Άρθρο 6 «Προγραμματισμός θέσεων για τα άτομα με αναπηρία»

α) Μοριοδότηση της χρονιότητας της αναπηρίας.

β) Μοριοδότηση του ποσοστού αναπηρίας.

γ) Να δίνεται επιπλέον μοριοδότηση στους επιτυχόντες με αναπηρία, όταν αυτοί συμμετέχουν στον γραπτό διαγωνισμό και να εξεταστεί η αναδρομική ισχύ αυτής της ρύθμισης.

δ) Κατάργηση διάταξης που παραβιάζει το σύστημα προσλήψεων των ατόμων με αναπηρία ή/και με χρόνιες παθήσεις και των μελών των οικογενειών τους σε προκηρύξεις για θέσεις των Ο.Τ.Α.

Σχετικά με το Άρθρο 40 «Κριτήρια μοριοδότησης υποψηφίων - Ισοβαθμία υποψηφίων του ν. 4765/2021», η ΕΣΑμεΑ επισημαίνει ότι πρόκειται για άδικη διάταξη, καθώς έχει αλλάξει ο τρόπος μοριοδότησης των υποψηφίων για θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, και τα μόρια που δικαιούνται οι κατηγορίες των πολυτέκνων και των τριτέκνων, είναι πολύ περισσότερα από τα μόρια που δικαιούνται οι κατηγορίες των ατόμων με αναπηρία και των συγγενών τους.

Δεδομένου ότι η αναπηρία συνιστά κατάσταση και όχι επιλογή, η ΕΣΑμεΑ ζητά αύξηση των μορίων των ατόμων σε σχέση με αυτά των πολυτέκνων και των τριτέκνων.

Θέματα δημοσίων υπαλλήλων με αναπηρία, ΟΤΑ κλπ.

  • Επέκταση του μειωμένου ωραρίου σε δημοσίους υπαλλήλους με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
  • Πρόβλεψη ρύθμισης ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους για μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου για εργαζόμενους με αναπηρία, γονείς, νόμιμους κηδεμόνες, αδέλφια και τέκνα ατόμων με αναπηρία, των προγραμμάτων ΕΚΟ-ΔΥΠΑ των καταργούμενων Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων και άλλων Ν.Π.Ι.Δ.
  • Κατάργηση προϋποθέσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71 του ν.5003/2022 σχετικά με τις μετακινήσεις υπαλλήλων με επίκληση λόγων υγείας
  • Θέσπιση ρύθμισης για την παροχή εύλογων προσαρμογών σε εργαζόμενους/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε αιρετούς/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
  • Έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για να γίνεται δεκτή η κάρτα αναπηρίας ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου και ειδικής άδειας, με σκοπό τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση.
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.