Προτάσεις στον ΥΠΟΙΚ Κ. Χατζηδάκη με αφορμή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» κατέθεσε η ΕΣΑμεΑ στη δημόσια διαβούλευση στο www.opegov.gr

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει και ζητά τροποποιήσεις και συμπληρώσεις ανά άρθρο και ταυτόχρονα διεκδικεί τη συμπερίληψη διατάξεων με επιστολή της στον υπουργό Κ. Χατζηδάκη (επισυνάπτεται), με στόχο την προστασία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους από την φτωχοποίηση.

Άρθρο 10 Μείωση τέλους επιτηδεύματος - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 31 ν. 3986/2011 

Η ΕΣΑμεΑ τονίζει ότι είναι πολύ σημαντική η ρύθμιση της τελευταίας παραγράφου του άρθρου αυτού, σύμφωνα με την οποία, από το 2013 και εφεξής, θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%), αλλά κρίνεται απαραίτητο, η προαναφερόμενη ρύθμιση να εφαρμοστεί στα πρόσωπα που έχουν αναπηρία από 50% και άνω, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιτροπές του ΚΕΠΑ σε λίγες περιπτώσεις δίνουν τόσο μεγάλα ποσοστά αναπηρίας.

Άρθρο 15 Άλλες μειώσεις του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικές ρυθμίσεις - Προσθήκη άρθρου 28Γ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Ενώ είναι πολύ σημαντική τη ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, σύμφωνα με την οποία, τα άρθρα 28Α και 28Β του ν. 4172/2013 δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%), κρίνεται όμως απαραίτητο η προαναφερόμενη ρύθμιση να εφαρμοστεί στα πρόσωπα που έχουν αναπηρία από 50% και άνω, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιτροπές του ΚΕΠΑ σε λίγες περιπτώσεις δίνουν τόσο μεγάλα ποσοστά αναπηρίας.

Τα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος: 

  • Απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία από τα τεκμήρια του εισοδήματος. Να μην φορολογείται το τεκμαρτό εισόδημα των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό από 50% και άνω, παρά μόνο το πραγματικό.
  • Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία όλων των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50%, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας, καθώς και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
  • Απαλλαγή των ελεύθερων επαγγελματιών με αναπηρία από τη φορολόγηση των 10.920 ευρώ, που αποτελεί το ελάχιστο ποσό φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες έως τώρα.
  • Απαλλαγή των άνεργων ατόμων με αναπηρία από τον φόρο του ενοικίου, όταν αυτό αποτελεί τη μόνη πηγή εισοδήματός τους.
  • Εξαίρεση των συλλόγων εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι είναι μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. από τα έξοδα τελωνίου και τον φόρο που προκύπτει από τη διαδικασία του εκτελωνισμού για την προμήθεια τεχνικών βοηθημάτων, τα οποία διευκολύνουν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.
  • Μείωση του ΦΠΑ στο χαμηλότερο συντελεστή που επιτρέπει η νομοθεσία για τα απαραίτητα βοηθήματα-εργαλεία διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία όρασης, με βαριά κινητική αναπηρία και άλλες αναπηρίες.
  • Επαναφορά του άρθρου 18 του ν. 4172/2013 που προέβλεπε μείωση φόρου από ιατρικές δαπάνες, για τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, καθώς και διεύρυνση αυτού.
  • Εξαίρεση από τον Φ.Π.Α των προϊόντων που παράγουν τα Προστατευμένα Εργαστήρια Ατόμων με Αναπηρία, όπως ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος, κ.α.
  • Αύξηση της έκπτωσης από τον επιβαλλόμενο φόρο εισοδήματος των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον, το οποίο για χρονικό διάστημα πέραν της δεκαετίας πλέον βρίσκεται καθηλωμένο στα 200 ευρώ.
  • Στα προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια να ισχύουν τα εξής: α) απαλλαγή από την τήρηση φορολογικής ταμειακής μηχανής και του POS, β) απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος διότι δεν είναι επιχειρήσεις που αποβλέπουν στο κέρδος, δ) τα έσοδα από τις πωλήσεις να υπολογίζονται τεκμαρτά (όπως ίσχυε για τα παλαιά βιβλία Α’ κατηγορίας) και ε) οι εργαζόμενοι στα προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια να φορολογούνται όπως οι μισθωτοί και όχι όπως οι επιτηδευματίες.

Διαγραφή χρέους τέλους επιτηδεύματος σε άτομα με αναπηρία 67% και άνω που ασχολούνται με χειροτεχνήματα -καλλιτεχνήματα στο σπίτι και την οριστική απαλλαγή τους για την εφορία.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.