Συνέντευξη Τύπου Ι. Βαρδακαστάνη στις Βρυξέλλες για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας

Στην παρουσίαση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας  παρευρέθηκε ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ι. Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF). Στη συνέχεια το EDF προχώρησε σε συνέντευξη Τύπου για την Κάρτα, όπου μίλησαν ο κ. Βαρδακαστάνης καθώς και η Επίτροπος Ισότητας Helena Dalli, η υπουργός Ασφάλισης και Κοινωνικής Ένταξης Karine Lalieux (Βέλγιο), η Ευρωβουλευτής Katrin Langensiepen, συντονίστρια Ατόμων με Αναπηρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η κ. Anne-Sophie Van Haeperen, από το Βασιλικό Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας, όπου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου, στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Βαρδακαστάνης, υπογράμμισε τη σημασία αυτής της πρότασης: «Αυτή η πρόταση δείχνει τη δέσμευση της Επιτροπής να προωθήσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων με αναπηρία. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας θα διευκολύνει την καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία που επισκέπτονται μια άλλη χώρα και θα ενισχύσει την αίσθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας». Αναφορικά με τις ελλείψεις της πρότασης της Επιτροπής, σημείωσε: «Αν και αναγνωρίζουμε την Κάρτα ως ένα σημαντικό βήμα, καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενισχύσει την Κάρτα ώστε να μπορεί να είναι ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση των δικαιωμάτων μας να ζούμε και να εργαζόμαστε οπουδήποτε στην ΕΕ - όπως και όλοι οι πολίτες. Η ανάγκη “επαναξιολόγησης” της αναπηρίας μας όταν μετακομίζουμε στο εξωτερικό επιβαρύνει αδικαιολόγητα τα άτομα με αναπηρία - για να μην αναφέρουμε ότι είναι προσβολή της αξιοπρέπειάς μας. Η αναπηρία μας δεν εξαφανίζεται όταν περνάμε τα σύνορα».

Ολόκληρη η ομιλία του κ. Βαρδακαστάνη επισυνάπτεται. 

Η θέσπιση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας αποτελεί μια μακροχρόνια διεκδίκηση του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος που τέθηκε για πρώτη φορά από το EDF περισσότερο από 10 χρόνια πριν. Είναι θετικό ότι συμμετέχουν αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία κατά την πιλοτική φάση και την ανάπτυξη αυτής της πρότασης. Η πρόταση που παρουσιάστηκε διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της Κάρτας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αναπηρικού κινήματος. Το EDF εκτιμά ιδιαίτερα τη σωστή ερμηνεία ότι πολίτες με αναπηρία μίας χώρας της ΕΕ που επισκέπτονται μια άλλη χώρα της ΕΕ θα έχουν τα ίδια οφέλη με τους πολίτες της δεύτερης χώρας σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών ή εμπορικών εκπτώσεων.

Στα θετικά σημειώνεται επίσης ότι - εκτός από την Κάρτα Αναπηρίας της ΕΕ - η πρόταση της Επιτροπής ενισχύει την ισχύουσα νομοθεσία της Κάρτας Στάθμευσης ΕΕ από σύσταση σε Οδηγία, διασφαλίζοντας ευκολότερη ζωή και λιγότερο άγχος για πολλά άτομα με αναπηρία.

Από την άλλη πλευρά, το EDF ανησυχεί που η πρόταση της ΕΕ για την Κάρτα Αναπηρίας πήρε τη μορφή οδηγίας και όχι κανονισμού. Ένας κανονισμός, πλήρως δεσμευτικός για τα κράτη μέλη, θα είχε ως αποτέλεσμα μια πιο συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή της Κάρτας.

Παράλληλα η πρόταση είναι ανεπαρκής για να διασφαλίσει πλήρως ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ζουν και να εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ σε ίση βάση με τους άλλους πολίτες, καθώς αποκλείει ορισμένες από τις βασικές απαιτήσεις του αναπηρικού κινήματος:

  • Ισότιμη αναγνώριση των παροχών για άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα κινητικότητας της ΕΕ (όπως το ERASMUS+). Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές που περνούν αρκετούς μήνες σπουδάζοντας στο εξωτερικό θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα στην ίδια βοήθεια και υποστήριξη με τους ημεδαπούς φοιτητές. Επιπλέον, τα πανεπιστήμια θα πρέπει να αναγνωρίζουν το καθεστώς αναπηρίας και να παρέχουν το ίδιο επίπεδο υποστήριξης για την ανταλλαγή φοιτητών με αναπηρία, για παράδειγμα.
  • Διευκόλυνση της μετάβασης κατά τη μετακίνηση σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ για εργασία, επιτρέποντας την προσωρινή πρόσβαση σε επιδόματα αναπηρίας στο κράτος μέλος ενώ υποβάλλεται σε διαδικασία «επαναξιολόγησης».

Τέλος, το EDF σημειώνει ότι πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση του ευρέως διαδεδομένου προβλήματος της έλλειψης προσβασιμότητας. Μόνο με πλήρη προσβασιμότητα στις μεταφορές, στο δομημένο περιβάλλον, στις ψηφιακές τεχνολογίες και σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες, η ελεύθερη κυκλοφορία θα γίνει πραγματικότητα για τα άτομα με αναπηρία στην ΕΕ.

Η σελίδα του EDF για την καμπάνια για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας 

Φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα της ΕΣΑμεΑ:

https://www.facebook.com/ESAmeAgr/

https://twitter.com/ESAMEAgr

 https://www.instagram.com/ncdpgreece/ 

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.