Συνεχίζεται ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από το «Τουρισμός για όλους»

Συνεχίζει να διαμαρτύρεται η ΕΣΑμεΑ για τον αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από το πρόγραμμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» έτους 2024, απευθύνει και δεύτερη επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς για την τροποποίηση της ΚΥΑ (επισυνάπτεται). Προηγούμενη παρέμβαση εδώ

  • Στο άρθρο 1 της ΚΥΑ η ΕΣΑμεΑ ζητά να γίνει τροποποίηση του ποσοστού αναπηρίας των δικαιούχων με αναπηρία από 67% σε 50%, καθώς η πλειονότητα αυτών δεν έχει καμία άλλη πιθανότητα διακοπών.
  • Στο άρθρο 1 η διάταξη: «η επίκληση της ιδιότητας ΑμεΑ είναι δυνατή άπαξ, είτε από το αιτούμενο πρόσωπο ΑμεΑ είτε από αιτούμενο με τέκνο ΑμεΑ, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις» αποκλείει μέλη οικογενειών από οικογένειες με πάνω από ένα μέλος με αναπηρία, δηλαδή τους πλέον ευάλωτους και ζητείται προσαύξηση του ποσού σε οικογένειες με πάνω από δύο μέλη με αναπηρία που τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.
  • Από την παρ. 4 του άρθρου 2 της ΚΥΑ ζητείται η εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν κάθε χρόνο στο Πρόγραμμα.
  • Στην παρ. 1 του άρθρου 4 να διασφαλιστεί ότι τόσο η ψηφιακή χρεωστική κάρτα όσο και η διαδικασία έκδοσής της να είναι πλήρως προσβάσιμες. Επίσης ενώ υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο για την επικοινωνία του πολίτη με το πρόγραμμα, δεν υπάρχει e-mail επικοινωνίας, με αποτέλεσμα άτομα με αναπηρία κώφωσης να αποκλείονται από την επικοινωνία με κάποιον αρμόδιο για τυχόν ερωτήματα τους.
  • Στην εν λόγω ΚΥΑ δεν έχει συμπεριληφθεί η δυνατότητα ύπαρξης συνοδών δικαιούχων/ωφελούμενων, κάτι που προφανώς θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τα άτομα με αναπηρία να ασκήσουν το δικαίωμά τους στις διακοπές.
  • Η πλατφόρμα του Προγράμματος δεν δέχεται άτομα με αναπηρία που έχουν απόφαση αναπηρίας πιο πρόσφατη από την τελευταία φορολογική δήλωση.
  •  Πρέπει να χρησιμοποιηθεί η σωστή ορολογία «άτομο με αναπηρία» και όχι «πρόσωπο ΑμεΑ» τόσο στην ΚΥΑ όσο και στο Πρόγραμμα.
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.