- Νέα
Τελική έκθεση αποτίμησης της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης»

Επισυνάπτεται η τελική έκθεση αποτίμησης της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» (κωδικός ΟΠΣ 5001691), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), όπως επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 64/2023 (ΑΔΑ:ΨΡΦΣΟΕ2Λ-1ΣΓ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα.

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.