Επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις 30 - 64 ετών, εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Αντικείμενο κατάρτισης: Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων μέχρι τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59:59


  • Είσαι άτομο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, άνεργος 30 - 64 ετών;
  • Είσαι κάτοικος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας;

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία σε καλεί να δηλώσεις συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης katartisiDE@esaea.gr

Τι προσφέρει το Πρόγραμμα:

  • Πιστοποίηση στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων».
  • Εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα πρακτικής άσκησης.

Διευκρινίζεται ότι η ένταξη οποιουδήποτε ατόμου με αναπηρία και ατόμου με χρόνια πάθηση στα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν οδηγεί στη διακοπή των παροχών που λαμβάνουν λόγω της αναπηρίας, όπως για παράδειγμα είναι το επίδομα πρόνοιας ή τα επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νοσήλιο ή παροχή. Αντίθετα μάλιστα θα συνεχίσουν να εισπράττουν αυτές τις παροχές ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης και στην πρακτική άσκηση.

Το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνει:

  • Ομαδική Συμβουλευτική διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών
  • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας εκατόν είκοσι δύο (122) ωρών
  • Πρακτική άσκηση διάρκειας εκατόν είκοσι δύο (122) ωρών
  • Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών Ωφελούμενων 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων αρχίζει στις 10/07/2023 και ώρα 10:00:00 και λήγει στις 17/07/2023 και ώρα 23:59:59. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο και μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email katartisiDE@esaea.gr και στο τηλέφωνο 210 9949837 (ώρες επικοινωνίας 08:00 - 16:00).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.