Για την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ στο υπ. Εργασίας - προβλήματα και προτάσεις

Με επιστολή της στο υπουργείο Εργασίας (επισυνάπτεται) η ΕΣΑμεΑ καταθέτει τις προτάσεις της για την αναβάθμιση των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ και την τροποποίηση του Κανονισμού ΚΕΠΑ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί, μετά από διαβούλευση με τις οργανώσεις μέλη της σε όλη τη χώρα.

Διασφάλιση της προσβασιμότητας των υποδομών, των υπηρεσιών και του εξοπλισμού των ΚΕΠΑ σε όλη τη χώρα. Πρόβλεψη καταλληλότητας χώρων και κτιρίων, όπως χωροθετημένες θέσεις στάθμευσης, επαρκής χώρος αναμονής των εξεταζόμενων με επαρκή εξοπλισμό για τον κλιματισμό του χώρου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, δυνατότητα να προσφερθεί ένα ποτήρι νερό κ.α.

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης Εφαρμογής και Ελέγχου του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕΠΑ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α., υπηρεσιακών παραγόντων της Γεν. Γρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Γεν. Γρ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, υπηρεσιακών παραγόντων του e-ΕΦΚΑ σχετικών με τα θέματα Αναπηρίας, εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. και άλλων αρμοδίων φορέων.

Επαρκής στελέχωση του ιατρικού σώματος των Επιτροπών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στον ορισμό εξέτασης και συμπερίληψη όλων των ιατρικών ειδικοτήτων που κρίνονται απαραίτητες, όπως οι ειδικότητες της παιδιατρικής και της παιδοψυχιατρικής. 

Αρχική και διαρκής επιμόρφωση των ιατρών σε θέματα αναπηρίας για τη διασφάλιση του σεβασμού της προσωπικότητας του εξεταζόμενου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησής του από τις επιτροπές. Διασφάλιση της τήρησης του συνόλου της νομοθεσίας για την πιστοποίηση της αναπηρίας από το ιατρικό σώμα. Επαρκής στελέχωση του προσωπικού των διοικητικών υπηρεσιών των ΚΕΠΑ.

Αναγραφή των ονομάτων και της υπογραφής των ιατρών της εξέτασης στις αποφάσεις πιστοποίησης της αναπηρίας, για λόγους διαφάνειας και ανάληψης ευθύνης. Το αυτό να ισχύει και για το προσωπικό των διοικητικών υπηρεσιών του ΚΕΠΑ που συμμετέχουν σε αυτές.

Πρόβλεψη ανώτατου χρονικού ορίου 60 ημερών για την πραγματοποίηση της κατ’ οίκον αξιολόγησης. 

Κατάργηση του χαρακτηρισμού «ανίκανος για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα/εργασία» από τις γνωματεύσεις: Ο πολίτης που φέρει το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό δεν έχει δικαίωμα να κάνει εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, να εργαστεί ή να κάνει χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων. Επίσης ο όρος αυτός έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Διασφάλιση παροχής διερμηνείας νοηματικής γλώσσας για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών αναγκών κωφών - βαρήκοων ατόμων, στις διοικητικές και υγειονομικές υπηρεσίες των ΚΕΠΑ, υποχρεωτική αποστολή ενημερωτικών sms σε κωφά-βαρήκοα άτομα, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) καθώς και έκδοση έντυπου υλικού οδηγιών συμπλήρωσης των αιτήσεων σε μορφή Braille για τα τυφλά άτομα, σε συνεργασία με την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (Π.Σ.Τ.)

Διασφάλιση λειτουργίας Επιτροπών ΚΕΠΑ σε όλες τις νησιωτικές περιοχές, καθώς και σε ηπειρωτικές απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, για την αποφυγή πρόσθετης ταλαιπωρίας των ενδιαφερομένων.

Σε περίπτωση αναβολής συνεδρίασης χωρίς υπαιτιότητα του εξεταζόμενου, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο αιτών και να προγραμματίζεται εκ νέου ημερομηνία εξέτασης από Υ.Ε. κατά προτεραιότητα.

Άμεση ανάκληση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ80000/91133/17.10.2023 εγκυκλίου, καθώς με την εφαρμογή της, οι συνταξιούχοι με αναπηρία δεν θα χάσουν μόνο οικονομικές παροχές, αλλά και τις προϋποθέσεις μονιμοποίησης σύνταξης λόγω αναπηρίας, παρά το γεγονός ότι έχουν το δικαίωμα αυτό, αφού διαθέτουν το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.