Ι. Βαρδακαστάνης από την ΕΟΚΕ για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν νησιά, ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές

Τη συζήτηση στο Τμήμα «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO) της ΕΟΚΕ συντόνισε ο πρόεδρός του και πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης με θέμα «Οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά της ΕΕ και οι ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές», την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου. Ο κ. Βαρδακαστάνης είναι επίσης και ο εισηγητής από πλευράς ΕΟΚΕ της γνωμοδότησης «Οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά της ΕΕ και οι ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές», η οποία και παρουσιάστηκε και ψηφίσθηκε, πριν προωθηθεί προς ψήφισε προς την Ολομέλεια της ΕΟΚΕ.

Ομιλητές:

Younous OMARJEE, πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου

Claudia GUZZON, εκτελεστική γραμματέας της Επιτροπής Νήσων στη Διάσκεψη των Θαλάσσιων Περιφερειών

Normunds POPENS, αναπληρωτής γενικός διευθυντής Εφαρμογής στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μεταξύ άλλων, ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε (ολόκληρη η ομιλία επισυνάπτεται):

«Είναι βαθιά πεποίθηση της ΕΟΚΕ ότι τα νησιά, οι ορεινές περιοχές και οι αραιοκατοικημένες περιοχές στην ΕΕ αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις και ότι υπάρχει μια σταθερή νομική βάση που υποχρεώνει την ΕΕ να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ώστε αυτές οι περιοχές να καταφέρουν να αναδείξουν τα μοναδικά τοπία, την πολιτιστική κληρονομιά και τις μακροχρόνιες κοινότητές τους. Για αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά σημαντικό να δεσμευτούν όλοι οι παράγοντες, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, να καταβάλουν προσπάθειες για να βοηθήσουν τα νησιά, τις ορεινές και τις αραιοκατοικημένες περιοχές της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο: μέσω της σημερινής συζήτησης στόχος είναι να βρεθούν οι βέλτιστες πρακτικές και λύσεις, ώστε αυτές οι περιφέρειες να έχουν καλύτερες επιδόσεις και να ανακάμψουν από τις πολλαπλές κρίσεις. 

 Απαιτείται στοχοθετημένη προσέγγιση για τον κάθε τύπο αυτών των περιφερειών. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει την ανταλλαγή σχετικών εμπειριών και την ανταλλαγή και αξιοποίηση ορθών πρακτικών, διαθέσιμης τεχνογνωσίας και αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών και αναλυτικών εργασιών. Ωστόσο, η προτεινόμενη μέθοδος απαιτεί αξιόπιστα δεδομένα προκειμένου να παραδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα με ακρίβεια, έγκαιρα και αποτελεσματικά. Η ΕΟΚΕ επισημαίνει την έλλειψη επαρκών στατιστικών δεδομένων και μελετών για την αξιολόγηση του αντικτύπου των πολιτικών της ΕΕ και στους τρεις εν λόγω τύπους περιφερειών (νησιά, ορεινές περιοχές και αραιοκατοικημένες περιοχές)».

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.