ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Π.Ε.) 2 «ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5045292

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), υλοποιεί την Πράξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη Πράξη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και περιλαμβάνει ένα σύνολο καινοτόμων δράσεων οι οποίες απευθύνονται τόσο στα ίδια τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους όσο και στα στελέχη των αναπηρικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στόχοι της Πράξης είναι:

Η ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Η διευκόλυνση της ένταξης και επανένταξης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας.

Η ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να ενσωματώσουν τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές.

Η βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης από τα Κέντρα Κοινότητας στους πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στοχευμένων ομάδων που δύνανται να συμβάλουν σημαντικά στην άρση της προκατάληψης και των εμποδίων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

Στο πλαίσιο της Δράσης «Δίκτυο καταγραφής και αντιμετώπισης περιστατικών άνισης μεταχείρισης» (Πακέτο Εργασίας 2, Υποέργο 4) που έχει ως στόχο α) την καταγραφή περιστατικών άνισης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, και β) την αντιμετώπιση των περιστατικών άνισης μεταχείρισης μέσω των της δημιουργίας ενός φυσικού δικτύου ανάμεσα στην Ε.Σ.Α.μεΑ και τα στελέχη των τοπικών αναπηρικών οργανώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υλοποιείται 3ήμερο Σεμινάριο Επιμόρφωσης σε ζητήματα άνισης μεταχείρισης, στην Αρχαία Ολυμπία[1], από την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 έως την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023, για αιρετά στελέχη ή/και εργαζόμενους τοπικών αναπηρικών οργανώσεων.

Προς τούτο, καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη 25 θέσεων προκειμένου για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης, συνολικής διάρκειας 14 ωρών.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Δράση δεν είναι επιδοτούμενη για τους/τις συμμετέχοντες/χουσες και θα υλοποιηθεί αποκλειστικά διά ζώσης. Για τους/τις συμμετέχοντες/χουσες που ο τόπος υλοποίησης δεν αποτελεί τον τόπο διαμονής τους καλύπτεται το κόστος μετακίνησής τους, η διαμονή και διατροφή τους. Μετά την επιτυχή υλοποίηση του σεμιναρίου επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες/χουσες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής:

Οι συμμετέχοντες/ες πρέπει να είναι:

Αιρετά στελέχη ή/και εργαζόμενοι των τοπικών αναπηρικών οργανώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες χρειάζεται να υποβάλλουν υπογεγραμμένη την αίτηση η οποία είναι συνημμένη στην παρούσα πρόκληση και επιπροσθέτως τα εξής κάτωθι δικαιολογητικά:

Βεβαίωση εργοδότη για τους εργαζομένους προκειμένου για την απόδειξη της εργασίας.

Βεβαίωση αιρετού στελέχους η οποία εκδίδεται από την οργάνωση εκπροσώπησης του/της υποψηφίου/ας.

Αντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας σε ισχύ.

Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση esaea@otenet.gr βάζοντας στο θέμα του email «ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ». Η προθεσμία κατάθεσης των ηλεκτρονικών φακέλων συμμετοχής αρχίζει την 6η Μαρτίου 2023 και λήγει την 12η Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της χρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Έπειτα από αυτή τη διαδικασία θα ενημερωθούν σχετικά οι επιτυχόντες/χούσες μέσω email ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας, όπου απαιτείται.

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Δημήτρη Χαλκιόπουλο, τηλ.: 2610 362127, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 16:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ. ΤΗΣ

Ε.Σ.Α.μεΑ.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

[1] Η ΕΣΑμεΑ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τόπου υλοποίησης σε περίπτωσης μη εύρεσης προσβάσιμων χώρων διαμονής και υλοποίησης της επιμορφωτικής διαδικασίας.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.