Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023, 1μ.μ., στην έδρα της Περ. Πελοποννήσου στην Τρίπολη (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22131 Τρίπολη)

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν σε Συνέντευξη Τύπου, την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00 μ.μ., στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22131), σχετικά με το:

Επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις 30 - 64 ετών, άνεργοι/ες εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ στην Πελοπόννησο, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2: «Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση» του Έργου «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ», με ΚΩΔ.MIS 5071337 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του γενικότερου έργου της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, από τον Μάιο του 2021 και συγχρηματοδοτείται στο σύνολό της από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020.


Στη συνέντευξη Τύπου θα μιλήσουν οι κ.κ.:

  • Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας
  • Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης 
  • Προϊστάμενος ΕΥΔ Ε.Π. Πελοποννήσου Αντώνης Ψαράκης 
  • Πρόεδρος ΠΟΑμεΑ Πελοποννήσου Νίκος Καραλής

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, θα παρουσιαστεί το επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις 30 - 64 ετών, άνεργους/ες εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ στην Πελοπόννησο, μοναδικό και πρωτοποριακό στο είδος του στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων ξεκίνησε στις 01/03/2023 και λήγει στις 18/04/2023 και ώρα 23:59:59

Η δημοσιότητα του Προγράμματος από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Πελοποννήσου θεωρείται ζωτικής σημασίας, ώστε να ενημερωθούν όλα τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε όλη την Περιφέρεια και να μπορέσουν να λάβουν μέρος σε αυτό το πρωτοποριακό Πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Ορισμένα στοιχεία: 

  • 120 άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ηλικίας από 30 έως 64 ετών, άνεργοι/ες (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ) από όλη την Πελοπόννησο και με πιστοποιημένη αναπηρία ή χρόνια πάθηση από 50% και άνω θα παρακολουθήσουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης.
  • Το κάθε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών ομαδικής συμβουλευτικής διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών ανά τμήμα, επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική) εκατόν είκοσι δύο (122) ωρών, πρακτική άσκηση εκατόν είκοσι δύο (122) ωρών, και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στις ειδικότητες:

  • Υπάλληλος Διαχείρισης Συστήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου
  • Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα πρακτικής άσκησης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. Η ένταξη οποιουδήποτε ατόμου με αναπηρία και ατόμου με χρόνια πάθηση στα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν οδηγεί στη διακοπή των παροχών που λαμβάνουν λόγω της αναπηρίας.

Περισσότερες πληροφορίες: κ. Ε. Καλλιμάνη, 2109949837 (ώρες 08.00-16.00), email s.worker.refugees@esaea.gr 

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.