Νέα

ΙΑΝ
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να σεβαστούν τη Συνθήκη για την ΕΕ και να υλοποιήσουν άμεσα διαρθρωμένο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών
Στις 24 Ιανουαρίου, η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών απέστειλε ανοικτή επιστολή στους Προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στη βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης....
ΙΑΝ
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΨΥ.ΜΕ.)
Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027», προτεραιότητα 4B – Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής...
ΙΑΝ
Εβδομαδιαία ανασκόπηση - Weekly review
19 ΙΑΝ Ι. Βαρδακαστάνης: «Οι προσδοκίες του ελληνικού αναπηρικού κινήματος δεν κάμπτονται» Παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις και την επικρατούσα αβεβαιότητα Στη συνάντηση εργασίας με θέμα «Αναπηρία και κοινωνία των πολιτών» που...
ΙΑΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔΗΦ "ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" - ΠΟΦΕΚΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, από τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους, και την δημιουργία λίστας επιλαχόντων στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»...
ΙΑΝ
Πρόσκληση από το ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ ΚΑΣΠ
Το ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο πλαίσιο του Εθνικού́ Στρατηγικού́ Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική́ περίοδο 2021-2027, Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027»,  λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής...
ΙΑΝ
Τελική Έκθεση Αποτίμησης Έργου ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΚΔΗΦ ΑμεΑ
Η Τελική Έκθεση Αποτίμησης Έργου ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΚΔΗΦ ΑμεΑ επισυνάπτεται. 
ΙΑΝ
Τελική έκθεση αποτίμησης της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης»
Επισυνάπτεται η τελική έκθεση αποτίμησης της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» (κωδικός ΟΠΣ 5001691), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό...
ΙΑΝ
ΚΔΗΦ «Η Παμμακάριστος»: Ανοικτή Πρόσκληση της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 6003830
Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ - ΑμεΑ "Ιδρύματος για το παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»"» με Κωδικό ΟΠΣ 6003830 και...
ΙΑΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα”
Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2021 - 2027» στα πλαίσια της Προτεραιότητας 4Β «Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής...
ΙΑΝ
Τελική έκθεση υλοποίησης της πράξης : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ'' ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΔΗΦ" ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020".
H Tελική έκθεση υλοποίησης της πράξης  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ'' ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΔΗΦ" ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020", επισυνάπτεται.
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.