Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΙΑΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» (Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»)
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για το Υποέργο 1 «Διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας» το οποίο εντάσσεται στην...
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.