- Νέα
Διακήρυξη της ΕΣΑμεΑ για την 3η Δεκέμβρη 2023, Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: Νέα Εθνική Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

 Νέα Εθνική Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών μας - συμπερίληψη στην κοινωνία - ζωή με ίσα δικαιώματα

Διαδίδουμε τη Διακήρυξη της ΕΣΑμεΑ για την 3η Δεκέμβρη 2023, Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Εμείς, το αναπηρικό κίνημα της Ελλάδας, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, οι οικογένειές μας, οι οργανώσεις και τα σωματεία μας σε όλη τη χώρα.

Συνεχίζουμε αταλάντευτα τον αγώνα για να ανατρέψουμε τις δυσμενείς καταστάσεις που βιώνουμε σε αυτή την εποχή των πολυ- κρίσεων, μετά τη πολυετή οικονομική κρίση, μετά την πανδημία, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, στον καιρό της ακρίβειας και του ακραίου πληθωριστικού κύματος, της κλιματικής αλλαγής, των έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, των πολέμων στη γειτονιά μας.

Συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να μην οδηγηθούμε στο κοινωνικό περιθώριο και για μια ζωή με αξιοπρέπεια.

Είμαστε αποφασισμένοι η θεμελιώδης αρχή του παγκόσμιου αναπηρικού κινήματος «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς» να μετατραπεί σε

«Τίποτα χωρίς εμάς»!

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι:

 • Σε κάθε πρόσφυγα και μετανάστη φτώχειας, πολέμου, κλίματος, σε κάθε θύμα βίας οποιασδήποτε εθνικότητας.
 • Σε όλες τις γυναίκες με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση, σε όλες τις μητέρες παιδιών με αναπηρία ή/ και χρόνια πάθηση, στα άτομα με αναπηρία που διαβιούν στα ιδρύματα πολλές φορές δίχως τη θέλησή τους, θύματα κάθε μορφής κακοποίησης και εκμετάλλευσης.
 • Σε όλα τα παιδιά με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση και στα δικαιώματά τους.
 • Σε όλους τους ανέργους με αναπηρία και χρόνια πάθηση, τους πλέον φτωχοποιημένους.

Εμείς, τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές μας:

 • Διεκδικούμε την υλοποίηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που αγωνιστήκαμε να θεσπιστεί και να γίνει νόμος του κράτους για την προστασία μας.
 • Διεκδικούμε την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας που στο άρθρο 21 τονίζει ότι «τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διεκδικεί μια Εθνική Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με πρακτικό και ουσιαστικό περιεχόμενο, με ετήσιο προγραμματισμό ανά υπουργείο, σε στενή συνεργασία με το εθνικό αναπηρικό κίνημα και χρονικό ορίζοντα έως το 2030.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεσπίζει εκδήλωση διαλόγου, λογοδοσίας και προγραμματισμού πολιτικών για την αναπηρία και τη χρόνια πάθηση σε συνεργασία με τον Συντονιστικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία της Κυβέρνησης, που θα την επαναλαμβάνει κάθε χρόνο.

Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιείται στις 4 Δεκεμβρίου 2023 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το αναπηρικό κίνημα την 3η Δεκέμβρη 2023, Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, διεκδικεί:

 • Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική συμπερίληψη

Στην κοινωνική στήριξη: 

Θέσπιση εθνικής στρατηγικής συμπερίληψης και διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, με δραστική αλλαγή του σημερινού αποτυχημένου μοντέλου αποϊδρυματοποίησης, αναμόρφωση της πολιτικής της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού για τα άτομα με αναπηρία και διεύρυνσή του, αναμόρφωση του θεσμικού καθεστώτος των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, αυξήσεις αναπηρικών επιδομάτων σύμφωνα με τις αυξήσεις που δίνονται στις συντάξεις κάθε έτος. Στήριξη της χρήσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της επιστημονικής μελέτης της. Εφαρμογή ολοκληρωμένης παρέμβασης για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στη νησιωτική Ελλάδα.

Στην εργασία:

Στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό:

Θέσπιση ενιαίων κανόνων συνταξιοδότησης, ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη συνταξιοδότηση των γονέων/ συζύγων/ αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, αποσύνδεση των προνοιακών επιδομάτων από την εργασία και μη περικοπή των συντάξεων των ατόμων με βαριά αναπηρία όταν τους χορηγείται η σύνταξη των θανόντων γονέων τους.

Στην Υγεία:

Θεσμοθέτηση συμμετοχής της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλους τους Φορείς για την υγεία, διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας όλες τις δομές υγείας, θέσπιση και εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής Αποκατάστασης, πρόσβαση των ανασφάλιστων ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στις δομές υγείας και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Στην εκπαίδευση:

Τολμηρή θεσμική μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης για γνήσια συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

 • Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ισότητα και στην ισότητα ενώπιον του νόμου

Στη νομοθεσία:

 • Παρακολούθηση και εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των Οδηγιών που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, νομοθετικές πρωτοβουλίες για την άρση όλων των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην πολιτική ζωή, νομοθετική ρύθμιση για την ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις καθολικά, Νόμο - πλαίσιο για καθολική προσβασιμότητα, αναμόρφωση των Κωδίκων με τη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας για την αναπηρία (disability inclusive language), ανατροπή της στέρησης δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων με νοητική αναπηρία κλπ., υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

Στην Πολιτική Προστασία:

Εκπόνηση ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου και συμπεριληπτικού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην κλιματική αλλαγή, με στοχευμένες και διακριτές πολιτικές για τα άτομα με αναπηρία.

 • Προσβασιμότητα

Στις μεταφορές:

Θεσμικό πλαίσιο για τη διασφάλιση και βελτίωση της προσβασιμότητας όλου του μεταφορικού δικτύου, κατάρτιση, σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ., των στελεχών του μεταφορικού τομέα σε θέματα συναλλαγής και εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία.

Στον ψηφιακό κόσμο:

 • Διασφάλιση ότι κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή των νεών τεχνολογιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της αναπηρίας και παροχή συνεχούς κατάρτισης στα άτομα με αναπηρία στα ψηφιακά εργαλεία.

Στον τουρισμό:

 • Ο Προσβάσιμος Τουρισμός, ο Τουρισμός για Όλους, πρέπει να γίνει αναπτυξιακή προτεραιότητα στην Ελλάδα, με επανασχεδιασμό του εθνικού τουριστικού προϊόντος και υιοθέτηση συμπεριληπτικών μέτρων και πολιτικών, καθώς έχει δικαιωματικό και ταυτόχρονα εμπροσθοβαρή αναπτυξιακό χαρακτήρα.


Τίποτα χωρίς εμάς!


Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.