Νέα

ΙΑΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔΗΦ "ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" - ΠΟΦΕΚΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, από τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους, και την δημιουργία λίστας επιλαχόντων στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»...
ΙΑΝ
Πρόσκληση από το ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ ΚΑΣΠ
Το ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο πλαίσιο του Εθνικού́ Στρατηγικού́ Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική́ περίοδο 2021-2027, Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027»,  λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής...
ΙΑΝ
Τελική Έκθεση Αποτίμησης Έργου ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΚΔΗΦ ΑμεΑ
Η Τελική Έκθεση Αποτίμησης Έργου ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΚΔΗΦ ΑμεΑ επισυνάπτεται. 
ΙΑΝ
Τελική έκθεση αποτίμησης της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης»
Επισυνάπτεται η τελική έκθεση αποτίμησης της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» (κωδικός ΟΠΣ 5001691), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό...
ΙΑΝ
ΚΔΗΦ «Η Παμμακάριστος»: Ανοικτή Πρόσκληση της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 6003830
Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ - ΑμεΑ "Ιδρύματος για το παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»"» με Κωδικό ΟΠΣ 6003830 και...
ΙΑΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα”
Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2021 - 2027» στα πλαίσια της Προτεραιότητας 4Β «Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής...
ΙΑΝ
Τελική έκθεση υλοποίησης της πράξης : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ'' ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΔΗΦ" ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020".
H Tελική έκθεση υλοποίησης της πράξης  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ'' ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΔΗΦ" ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020", επισυνάπτεται.
ΙΑΝ
Έκδοση δύο προκηρύξεων 5Κ/2023 και 6Κ/2023 με θέσεις για άτομα με αναπηρία και συγγενείς
Η με αριθμό 5Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 55 /τ. Α.Σ.Ε.Π./29.12.2023) αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων εβδομήντα πέντε (775) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και...
ΙΑΝ
Παράταση ισχύος των χορηγηθέντων δελτίων μετακίνησης των ατόμων με αναπηρία έτους 2023
Παρατείνεται η ισχύς των χορηγηθέντων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ του έτους 2023, από τον Ιανουάριο του 2024 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να ξεκινήσει η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης...
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.